Bulut için Microsoft Defender Uygulamaları ilkeleriyle ilgili sorunları giderme

Dekont

Bulut için Microsoft Defender Uygulamaları artık Microsoft Defender paketinden gelen sinyalleri ilişkilendiren ve olay düzeyinde algılama, araştırma ve güçlü yanıt özellikleri sağlayan Microsoft 365 Defender. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft 365 Defender'da uygulamalar Bulut için Microsoft Defender.

Bu makalede, Bulut için Defender Uygulamalarında ilke oluşturma sorunlarını giderme işlemi açıklanmaktadır.

Sorun giderme

Aşağıdaki grafikte, ilkeler için görebileceğiniz hataların açıklaması ve çözümü yer alır.

Hata Tanım Çözünürlük
İlke <adı> yapılandırma hatası nedeniyle otomatik olarak devre dışı bırakıldı Bulut için Microsoft Defender Uygulamalarında bu hatayı alırsanız, belirtilen ilkenin yapılandırmasını düzeltmeniz gerektiği anlamına gelir. Bulut için Microsoft Defender Uygulamaları ilkesi oluşturduğunuzda, genellikle Bulut için Defender Uygulamalar veya Güvenlik ve Uyumluluk Merkezi'nin içinde oluşturulan IP etiketleri veya özel hassas türler gibi diğer nesneleri kullanırsınız. İlkede kullandığınız IP etiketi veya özel hassas tür silinirse, ilke otomatik olarak devre dışı bırakılır ve bu hatayı alırsınız. Bu ileti, çok karmaşık bir filtre gibi daha genel bir yapılandırma hatası olduğunu da gösterebilir. İlkeyi geri yüklemek için ilkeyi düzenleyin ve bahsedilen her yapılandırma hatasını düzeltin. Bu hata genellikle ilke filtrelerinden silinen nesneleri kaldırmanız ve ilkeyi kaydetmeniz gerektiği anlamına gelir.

Sonraki adımlar

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız size yardımcı olmak için buradayız. Ürün sorununuzla ilgili yardım veya destek almak için lütfen bir destek bileti açın.