Aracılığıyla paylaş


CascadingValue<TValue>.Name Özellik

Tanım

İsteğe bağlı olarak, sağlanan değere bir ad verir. Alt bileşenler bu adı belirterek değeri alabilir.

Ad belirtilmezse, alt bileşenler istedikleri değer türüne göre değeri alır.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[Microsoft.AspNetCore.Components.Parameter]
public string Name { get; set; }
[Microsoft.AspNetCore.Components.Parameter]
public string? Name { get; set; }
[<Microsoft.AspNetCore.Components.Parameter>]
member this.Name : string with get, set
Public Property Name As String

Özellik Değeri

Öznitelikler

Şunlara uygulanır