Aracılığıyla paylaş


DynamicComponent.Attach(RenderHandle) Yöntem

Tanım

Bileşenini bir RenderHandleöğesine ekler.

public void Attach (Microsoft.AspNetCore.Components.RenderHandle renderHandle);
abstract member Attach : Microsoft.AspNetCore.Components.RenderHandle -> unit
override this.Attach : Microsoft.AspNetCore.Components.RenderHandle -> unit
Public Sub Attach (renderHandle As RenderHandle)

Parametreler

renderHandle
RenderHandle

RenderHandle Bileşenin işlenmesine izin veren bir.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır