Aracılığıyla paylaş


RenderHandle Yapı

Tanım

Bir bileşenin işleyicisiyle etkileşim kurmasına izin verir.

public value class RenderHandle
public readonly struct RenderHandle
type RenderHandle = struct
Public Structure RenderHandle
Devralma
RenderHandle

Özellikler

Assets

Rendererile ilişkili ResourceAssetCollection alır.

Dispatcher

Bileşenle ilişkili Dispatcher alır.

IsInitialized

RenderHandle başlatılıp başlatılmadığını ve kullanıma hazır olup olmadığını gösteren bir değer alır.

IsRenderingOnMetadataUpdate

Renderer bir meta veri güncelleştirmesi (çalışırken yeniden yükleme) değişikliğine yanıt olarak bir işleme tetiklediğini belirleyen bir değer alır.

RendererInfo

Bileşenin üzerinde çalıştığı RendererInfo alır.

RenderMode

Bileşene atanan IComponentRenderMode alır.

Yöntemler

DispatchExceptionAsync(Exception)

Rendererbir Exception sevk eder.

Render(RenderFragment)

oluşturucuya bileşenin işlenmesi gerektiğini bildirir.

Şunlara uygulanır