Aracılığıyla paylaş


GridSort<TGridItem> Sınıf

Tanım

içinde QuickGrid<TGridItem>kullanılan bir sıralama düzeni belirtimini temsil eder.

public sealed class GridSort<TGridItem>
type GridSort<'GridItem> = class
Public NotInheritable Class GridSort(Of TGridItem)

Tür Parametreleri

TGridItem

Kılavuzdaki her satır tarafından temsil edilen veri türü.

Devralma
GridSort<TGridItem>

Yöntemler

ByAscending<U>(Expression<Func<TGridItem,U>>)

Belirtilen expressiondeğerine göre artan düzende sıralayan bir GridSort<TGridItem> örnek oluşturur.

ByDescending<U>(Expression<Func<TGridItem,U>>)

Belirtilen expressiondeğerine göre azalan düzende sıralayan bir GridSort<TGridItem> örnek oluşturur.

ThenAscending<U>(Expression<Func<TGridItem,U>>)

Başka bir sıralama kuralı ekleyerek örneği GridSort<TGridItem> Güncelleştirmeler.

ThenDescending<U>(Expression<Func<TGridItem,U>>)

Başka bir sıralama kuralı ekleyerek örneği GridSort<TGridItem> Güncelleştirmeler.

Şunlara uygulanır