BaseConnectionContext.Features Özellik

Tanım

Bu bağlantıda bulunan sunucu ve ara yazılım tarafından sağlanan özelliklerin koleksiyonunu alır.

public:
 abstract property Microsoft::AspNetCore::Http::Features::IFeatureCollection ^ Features { Microsoft::AspNetCore::Http::Features::IFeatureCollection ^ get(); };
public abstract Microsoft.AspNetCore.Http.Features.IFeatureCollection Features { get; }
member this.Features : Microsoft.AspNetCore.Http.Features.IFeatureCollection
Public MustOverride ReadOnly Property Features As IFeatureCollection

Özellik Değeri

IFeatureCollection

Şunlara uygulanır