Aracılığıyla paylaş


DefaultConnectionContext.Abort Yöntem

Tanım

Aşırı Yüklemeler

Abort()
Abort(ConnectionAbortedException)

Temel alınan bağlantıyı durdurur.

Abort()

Kaynak:
DefaultConnectionContext.cs
public:
 virtual void Abort();
public virtual void Abort ();
abstract member Abort : unit -> unit
override this.Abort : unit -> unit
Public Overridable Sub Abort ()

Uygulamalar

Şunlara uygulanır

Abort(ConnectionAbortedException)

Kaynak:
DefaultConnectionContext.cs
Kaynak:
DefaultConnectionContext.cs
Kaynak:
DefaultConnectionContext.cs
Kaynak:
DefaultConnectionContext.cs
Kaynak:
DefaultConnectionContext.cs
Kaynak:
DefaultConnectionContext.cs
Kaynak:
DefaultConnectionContext.cs
Kaynak:
DefaultConnectionContext.cs

Temel alınan bağlantıyı durdurur.

public:
 override void Abort(Microsoft::AspNetCore::Connections::ConnectionAbortedException ^ abortReason);
public override void Abort (Microsoft.AspNetCore.Connections.ConnectionAbortedException abortReason);
override this.Abort : Microsoft.AspNetCore.Connections.ConnectionAbortedException -> unit
Public Overrides Sub Abort (abortReason As ConnectionAbortedException)

Parametreler

abortReason
ConnectionAbortedException

ConnectionAbortedException Bağlantının sonlandırılma nedenini açıklayan.

Şunlara uygulanır