Aracılığıyla paylaş


IEnableCorsAttribute Arabirim

Tanım

CORS desteğini etkinleştirmek için gereken meta verileri sağlayan bir türü tanımlamak için kullanılabilen arabirim.

public interface class IEnableCorsAttribute
public interface class IEnableCorsAttribute : Microsoft::AspNetCore::Cors::Infrastructure::ICorsMetadata
public interface IEnableCorsAttribute
public interface IEnableCorsAttribute : Microsoft.AspNetCore.Cors.Infrastructure.ICorsMetadata
type IEnableCorsAttribute = interface
type IEnableCorsAttribute = interface
    interface ICorsMetadata
Public Interface IEnableCorsAttribute
Public Interface IEnableCorsAttribute
Implements ICorsMetadata
Türetilmiş
Uygulamalar

Özellikler

PolicyName

Uygulanması gereken ilkenin adı.

Şunlara uygulanır