Aracılığıyla paylaş


GenerateRecoveryCodesModel.OnGetAsync Yöntem

Tanım

Bu API, ASP.NET Core Kimliği varsayılan kullanıcı arabirimi altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanılması amaçlanmamıştır. Bu API gelecek sürümlerde değiştirilebilir veya kaldırılabilir.

public virtual System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Mvc.IActionResult> OnGetAsync ();
abstract member OnGetAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Mvc.IActionResult>
override this.OnGetAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Mvc.IActionResult>
Public Overridable Function OnGetAsync () As Task(Of IActionResult)

Döndürülenler

Şunlara uygulanır