Aracılığıyla paylaş


IActionResult Arabirim

Tanım

Eylem yönteminin sonucunu temsil eden bir sözleşme tanımlar.

public interface class IActionResult
public interface IActionResult
type IActionResult = interface
Public Interface IActionResult
Türetilmiş

Yöntemler

ExecuteResultAsync(ActionContext)

Eylem yönteminin sonuç işlemini zaman uyumsuz olarak yürütür. Bu yöntem, bir eylem yönteminin sonucunu işlemek için MVC tarafından çağrılır.

Şunlara uygulanır