Aracılığıyla paylaş


IActionConstraintMetadata Arabirim

Tanım

Bir türü için meta veri olarak tanımlayan bir IActionConstraintişaretçi arabirimi.

public interface class IActionConstraintMetadata
public interface IActionConstraintMetadata
type IActionConstraintMetadata = interface
Public Interface IActionConstraintMetadata
Türetilmiş

Şunlara uygulanır