Aracılığıyla paylaş


IActionConstraintFactory Arabirim

Tanım

için IActionConstraintbir fabrika.

public interface class IActionConstraintFactory : Microsoft::AspNetCore::Mvc::ActionConstraints::IActionConstraintMetadata
public interface IActionConstraintFactory : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionConstraints.IActionConstraintMetadata
type IActionConstraintFactory = interface
    interface IActionConstraintMetadata
Public Interface IActionConstraintFactory
Implements IActionConstraintMetadata
Uygulamalar

Açıklamalar

IActionConstraintFactory bir eylem için kısıtlama örnekleri oluşturmak üzere eylem seçimi sırasında çağrılır.

Fabrika tarafından oluşturulan bir eylem kısıtlaması eklemek için bu arabirimi uygulayan bir özniteliği denetleyiciye veya eyleme yerleştirin.

Özellikler

IsReusable

sonucunun CreateInstance(IServiceProvider) istekler arasında yeniden kullanılıp kullanılamadığını belirten bir değer alır.

Yöntemler

CreateInstance(IServiceProvider)

Yeni bir IActionConstraint oluşturur.

Şunlara uygulanır