Aracılığıyla paylaş


IApplicationModelProvider.Order Özellik

Tanım

Sağlayıcıların yürütme sırasını belirlemek için sipariş değerini alır. Sağlayıcılar, özelliğin Order artan sayısal değerinde yürütülür.

public:
 property int Order { int get(); };
public int Order { get; }
member this.Order : int
Public ReadOnly Property Order As Integer

Özellik Değeri

Açıklamalar

Sağlayıcılar, özelliğin artan bir sıralaması tarafından belirlenen bir sıralamada Order yürütülür. daha düşük sayısal değerine sahip bir sağlayıcı, daha yüksek sayısal değerine Order sahip OnProvidersExecuting(ApplicationModelProviderContext) bir sağlayıcıdan önce çağrılır Order. OnProvidersExecuted(ApplicationModelProviderContext) yöntemi, öğesine yapılan tüm çağrıların ardından ters sırada çağrılırOnProvidersExecuting(ApplicationModelProviderContext). daha düşük sayısal değerine Order sahip bir sağlayıcının yöntemi, daha yüksek sayısal değerine sahip OnProvidersExecuted(ApplicationModelProviderContext) bir sağlayıcının yönteminden sonra çağrılır Order.

İki sağlayıcı aynı sayısal değerine Ordersahipse, göreli yürütme sırası tanımlanmamıştır.

Şunlara uygulanır