Aracılığıyla paylaş


CookieTempDataProviderOptions.Domain Özellik

Tanım

Dikkat

This property is obsolete and will be removed in a future version. The recommended alternative is Cookie.Domain.

Bu özellik kullanımdan kaldırıldı ve gelecekteki bir sürümde kaldırılacak. Önerilen alternatif üzerindedir Cookie.

Tanımlama bilgisinde ayarlanan etki alanı. Varsayılan olarak olarak nullgösterilir.

public:
 property System::String ^ Domain { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Domain { get; set; }
[System.Obsolete("This property is obsolete and will be removed in a future version. The recommended alternative is Cookie.Domain.")]
public string Domain { get; set; }
member this.Domain : string with get, set
[<System.Obsolete("This property is obsolete and will be removed in a future version. The recommended alternative is Cookie.Domain.")>]
member this.Domain : string with get, set
Public Property Domain As String

Özellik Değeri

Öznitelikler

Şunlara uygulanır