Aracılığıyla paylaş


IAntiforgeryValidationFailedResult Arabirim

Tanım

Antiforgery doğrulaması başarısız olduğunda kullanılan bir IActionResult temsil eder. Bu, doğrulama hatasını işlemek için MVC sonuç filtrelerinin içinde eşleştirilebilir.

public interface class IAntiforgeryValidationFailedResult : Microsoft::AspNetCore::Mvc::IActionResult
public interface IAntiforgeryValidationFailedResult : Microsoft.AspNetCore.Mvc.IActionResult
type IAntiforgeryValidationFailedResult = interface
    interface IActionResult
Public Interface IAntiforgeryValidationFailedResult
Implements IActionResult
Türetilmiş
Uygulamalar

Yöntemler

ExecuteResultAsync(ActionContext)

Eylem yönteminin sonuç işlemini zaman uyumsuz olarak yürütür. Bu yöntem, bir eylem yönteminin sonucunu işlemek için MVC tarafından çağrılır.

(Devralındığı yer: IActionResult)

Şunlara uygulanır