Aracılığıyla paylaş


LocalizedHtmlString Sınıf

Tanım

Yerelleştirilmiş içeriğe sahip bir IHtmlContent .

public ref class LocalizedHtmlString : Microsoft::AspNetCore::Html::IHtmlContent
public class LocalizedHtmlString : Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent
type LocalizedHtmlString = class
    interface IHtmlContent
Public Class LocalizedHtmlString
Implements IHtmlContent
Devralma
LocalizedHtmlString
Uygulamalar

Oluşturucular

LocalizedHtmlString(String, String)

öğesinin bir örneğini LocalizedHtmlStringoluşturur.

LocalizedHtmlString(String, String, Boolean)

öğesinin bir örneğini LocalizedHtmlStringoluşturur.

LocalizedHtmlString(String, String, Boolean, Object[])

öğesinin bir örneğini LocalizedHtmlStringoluşturur.

Özellikler

IsResourceNotFound

Kaynağın bulunup bulunmadığını belirten bir bayrak alır.

Name

Dize kaynağının adı.

Value

Herhangi bir oluşturucu bağımsız değişkeniyle biçimlendirmeden önce özgün kaynak dizesi.

Yöntemler

WriteTo(TextWriter, HtmlEncoder)

belirtilen ile encoder kodlayarak içeriği yazar writer.

Şunlara uygulanır