Aracılığıyla paylaş


IModelMetadataProvider Arabirim

Tanım

örneklerini sağlayabilen bir ModelMetadatasağlayıcı.

public interface class IModelMetadataProvider
public interface IModelMetadataProvider
type IModelMetadataProvider = interface
Public Interface IModelMetadataProvider
Türetilmiş

Açıklamalar

Kullanımdan kaldırılmasa da, yerine uygulama veya kullanma ModelMetadataProvider tercih IModelMetadataProvideredilir.

Yöntemler

GetMetadataForProperties(Type)

bir öğesinin özelliklerini Typeaçıklayan meta veriler sağlar.

GetMetadataForType(Type)

Bir öğesini açıklayan Typemeta veriler sağlar.

Uzantı Metotları

GetMetadataForProperty(IModelMetadataProvider, Type, String)

Sağlanan containerType ve propertyNameile tanımlanan for ModelMetadata özelliğini alır.

GetModelExplorerForType(IModelMetadataProvider, Type, Object)

Sağlanan modelType ve modeliçin bir ModelExplorer alır.

Şunlara uygulanır