Aracılığıyla paylaş


ModelBinderProviderContext Sınıf

Tanım

için GetBinder(ModelBinderProviderContext)bir bağlam nesnesi.

public ref class ModelBinderProviderContext abstract
public abstract class ModelBinderProviderContext
type ModelBinderProviderContext = class
Public MustInherit Class ModelBinderProviderContext
Devralma
ModelBinderProviderContext

Oluşturucular

ModelBinderProviderContext()

için GetBinder(ModelBinderProviderContext)bir bağlam nesnesi.

Özellikler

BindingInfo

BindingInfo öğesini alır.

Metadata

ModelMetadata öğesini alır.

MetadataProvider

IModelMetadataProvider öğesini alır.

Services

IServiceProvider öğesini alır.

Yöntemler

CreateBinder(ModelMetadata)

Verilen metadataiçin bir IModelBinder oluşturur.

CreateBinder(ModelMetadata, BindingInfo)

Verilen metadata ve bindingInfoiçin bir IModelBinder oluşturur.

Şunlara uygulanır