Aracılığıyla paylaş


ModelStateDictionary.KeyEnumerable Yapı

Tanım

içindeki ModelStateDictionaryanahtarlar için AIEnumerable<T>.

public: value class ModelStateDictionary::KeyEnumerable : System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^>
public struct ModelStateDictionary.KeyEnumerable : System.Collections.Generic.IEnumerable<string>
public readonly struct ModelStateDictionary.KeyEnumerable : System.Collections.Generic.IEnumerable<string>
type ModelStateDictionary.KeyEnumerable = struct
    interface seq<string>
    interface IEnumerable
Public Structure ModelStateDictionary.KeyEnumerable
Implements IEnumerable(Of String)
Devralma
ModelStateDictionary.KeyEnumerable
Uygulamalar

Oluşturucular

ModelStateDictionary.KeyEnumerable(ModelStateDictionary)

öğesinin yeni bir örneğini ModelStateDictionary.KeyEnumerablebaşlatır.

Yöntemler

GetEnumerator()

içindeki ModelStateDictionaryanahtarlar için AIEnumerable<T>.

Belirtik Arabirim Kullanımları

IEnumerable.GetEnumerator()

içindeki ModelStateDictionaryanahtarlar için AIEnumerable<T>.

IEnumerable<String>.GetEnumerator()

içindeki ModelStateDictionaryanahtarlar için AIEnumerable<T>.

Şunlara uygulanır