Aracılığıyla paylaş


PageModel.Content Yöntem

Tanım

Aşırı Yüklemeler

Content(String)

Bir ContentResult dize belirterek ile Status200OK bir content nesnesi oluşturur.

Content(String, MediaTypeHeaderValue)

bir ContentResult dize ve belirterek ile Status200OK bir contentcontentTypenesnesi oluşturur.

Content(String, String)

Bir ContentResult dize ve içerik türü belirterek content ile Status200OK bir nesnesi oluşturur.

Content(String, String, Encoding)

ile bir ContentResult dizeStatus200OK, bir content ve contentEncodingbelirterek nesnesi contentTypeoluşturur.

Content(String)

Kaynak:
PageModel.cs
Kaynak:
PageModel.cs
Kaynak:
PageModel.cs

Bir ContentResult dize belirterek ile Status200OK bir content nesnesi oluşturur.

public:
 virtual Microsoft::AspNetCore::Mvc::ContentResult ^ Content(System::String ^ content);
public virtual Microsoft.AspNetCore.Mvc.ContentResult Content (string content);
abstract member Content : string -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ContentResult
override this.Content : string -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ContentResult
Public Overridable Function Content (content As String) As ContentResult

Parametreler

content
String

Yanıta yazacak içerik.

Döndürülenler

Yanıt için oluşturulan ContentResult nesne.

Şunlara uygulanır

Content(String, MediaTypeHeaderValue)

Kaynak:
PageModel.cs
Kaynak:
PageModel.cs
Kaynak:
PageModel.cs

bir ContentResult dize ve belirterek ile Status200OK bir contentcontentTypenesnesi oluşturur.

public:
 virtual Microsoft::AspNetCore::Mvc::ContentResult ^ Content(System::String ^ content, Microsoft::Net::Http::Headers::MediaTypeHeaderValue ^ contentType);
public virtual Microsoft.AspNetCore.Mvc.ContentResult Content (string content, Microsoft.Net.Http.Headers.MediaTypeHeaderValue contentType);
public virtual Microsoft.AspNetCore.Mvc.ContentResult Content (string content, Microsoft.Net.Http.Headers.MediaTypeHeaderValue? contentType);
abstract member Content : string * Microsoft.Net.Http.Headers.MediaTypeHeaderValue -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ContentResult
override this.Content : string * Microsoft.Net.Http.Headers.MediaTypeHeaderValue -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ContentResult
Public Overridable Function Content (content As String, contentType As MediaTypeHeaderValue) As ContentResult

Parametreler

content
String

Yanıta yazacak içerik.

contentType
MediaTypeHeaderValue

İçerik türü (MIME türü).

Döndürülenler

Yanıt için oluşturulan ContentResult nesne.

Şunlara uygulanır

Content(String, String)

Kaynak:
PageModel.cs
Kaynak:
PageModel.cs
Kaynak:
PageModel.cs

Bir ContentResult dize ve içerik türü belirterek content ile Status200OK bir nesnesi oluşturur.

public:
 virtual Microsoft::AspNetCore::Mvc::ContentResult ^ Content(System::String ^ content, System::String ^ contentType);
public virtual Microsoft.AspNetCore.Mvc.ContentResult Content (string content, string contentType);
abstract member Content : string * string -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ContentResult
override this.Content : string * string -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ContentResult
Public Overridable Function Content (content As String, contentType As String) As ContentResult

Parametreler

content
String

Yanıta yazacak içerik.

contentType
String

İçerik türü (MIME türü).

Döndürülenler

Yanıt için oluşturulan ContentResult nesne.

Şunlara uygulanır

Content(String, String, Encoding)

Kaynak:
PageModel.cs
Kaynak:
PageModel.cs
Kaynak:
PageModel.cs

ile bir ContentResult dizeStatus200OK, bir content ve contentEncodingbelirterek nesnesi contentTypeoluşturur.

public:
 virtual Microsoft::AspNetCore::Mvc::ContentResult ^ Content(System::String ^ content, System::String ^ contentType, System::Text::Encoding ^ contentEncoding);
public virtual Microsoft.AspNetCore.Mvc.ContentResult Content (string content, string contentType, System.Text.Encoding contentEncoding);
abstract member Content : string * string * System.Text.Encoding -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ContentResult
override this.Content : string * string * System.Text.Encoding -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ContentResult
Public Overridable Function Content (content As String, contentType As String, contentEncoding As Encoding) As ContentResult

Parametreler

content
String

Yanıta yazacak içerik.

contentType
String

İçerik türü (MIME türü).

contentEncoding
Encoding

İçerik kodlaması.

Döndürülenler

Yanıt için oluşturulan ContentResult nesne.

Açıklamalar

Kodlama hem 'charset' hem contentEncoding de parametreler tarafından sağlanıyorsa, contentEncoding parametre son kodlama olarak seçilir.

Şunlara uygulanır