Aracılığıyla paylaş


RazorError Oluşturucular

Tanım

Aşırı Yüklemeler

RazorError()

Yalnızca seri durumdan çıkarma için kullanılır.

RazorError(String, SourceLocation, Int32)
RazorError(String, Int32, Int32, Int32, Int32)

RazorError()

Yalnızca seri durumdan çıkarma için kullanılır.

public:
 RazorError();
public RazorError ();
Public Sub New ()

Şunlara uygulanır

RazorError(String, SourceLocation, Int32)

public:
 RazorError(System::String ^ message, Microsoft::AspNetCore::Razor::SourceLocation location, int length);
public RazorError (string message, Microsoft.AspNetCore.Razor.SourceLocation location, int length);
new Microsoft.AspNetCore.Razor.RazorError : string * Microsoft.AspNetCore.Razor.SourceLocation * int -> Microsoft.AspNetCore.Razor.RazorError
Public Sub New (message As String, location As SourceLocation, length As Integer)

Parametreler

message
String
location
SourceLocation
length
Int32

Şunlara uygulanır

RazorError(String, Int32, Int32, Int32, Int32)

public:
 RazorError(System::String ^ message, int absoluteIndex, int lineIndex, int columnIndex, int length);
public RazorError (string message, int absoluteIndex, int lineIndex, int columnIndex, int length);
new Microsoft.AspNetCore.Razor.RazorError : string * int * int * int * int -> Microsoft.AspNetCore.Razor.RazorError
Public Sub New (message As String, absoluteIndex As Integer, lineIndex As Integer, columnIndex As Integer, length As Integer)

Parametreler

message
String
absoluteIndex
Int32
lineIndex
Int32
columnIndex
Int32
length
Int32

Şunlara uygulanır