Aracılığıyla paylaş


RouteTemplate.Segments Özellik

Tanım

Yol şablonunu tehlikeye TemplateSegment atan listenin listesini alır.

public:
 property System::Collections::Generic::IList<Microsoft::AspNetCore::Routing::Template::TemplateSegment ^> ^ Segments { System::Collections::Generic::IList<Microsoft::AspNetCore::Routing::Template::TemplateSegment ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IList<Microsoft.AspNetCore.Routing.Template.TemplateSegment> Segments { get; }
member this.Segments : System.Collections.Generic.IList<Microsoft.AspNetCore.Routing.Template.TemplateSegment>
Public ReadOnly Property Segments As IList(Of TemplateSegment)

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır