Aracılığıyla paylaş


MvcCoreMvcCoreBuilderExtensions.AddFormatterMappings Yöntem

Tanım

Aşırı Yüklemeler

AddFormatterMappings(IMvcCoreBuilder)

desteğine FormatterMappingshizmetler ekler.

AddFormatterMappings(IMvcCoreBuilder, Action<FormatterMappings>)

Belirtilen setupActioniçin yapılandırılırFormatterMappings.

AddFormatterMappings(IMvcCoreBuilder)

Kaynak:
MvcCoreMvcCoreBuilderExtensions.cs
Kaynak:
MvcCoreMvcCoreBuilderExtensions.cs
Kaynak:
MvcCoreMvcCoreBuilderExtensions.cs

desteğine FormatterMappingshizmetler ekler.

public static Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcCoreBuilder AddFormatterMappings (this Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcCoreBuilder builder);
static member AddFormatterMappings : Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcCoreBuilder -> Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcCoreBuilder
<Extension()>
Public Function AddFormatterMappings (builder As IMvcCoreBuilder) As IMvcCoreBuilder

Parametreler

Döndürülenler

IMvcBuilder.

Şunlara uygulanır

AddFormatterMappings(IMvcCoreBuilder, Action<FormatterMappings>)

Kaynak:
MvcCoreMvcCoreBuilderExtensions.cs
Kaynak:
MvcCoreMvcCoreBuilderExtensions.cs
Kaynak:
MvcCoreMvcCoreBuilderExtensions.cs

Belirtilen setupActioniçin yapılandırılırFormatterMappings.

public static Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcCoreBuilder AddFormatterMappings (this Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcCoreBuilder builder, Action<Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.FormatterMappings> setupAction);
static member AddFormatterMappings : Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcCoreBuilder * Action<Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.FormatterMappings> -> Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcCoreBuilder
<Extension()>
Public Function AddFormatterMappings (builder As IMvcCoreBuilder, setupAction As Action(Of FormatterMappings)) As IMvcCoreBuilder

Parametreler

setupAction
Action<FormatterMappings>

yapılandırmak FormatterMappingsiçin birAction.

Döndürülenler

IMvcBuilder.

Şunlara uygulanır