Aracılığıyla paylaş


ContentDispositionHeaderValue.TryParse Yöntem

Tanım

Aşırı Yüklemeler

TryParse(StringSegment, ContentDispositionHeaderValue)

Belirtilen input öğesini olarak ContentDispositionHeaderValueayrıştırmaya çalışır.

TryParse(String, ContentDispositionHeaderValue)

TryParse(StringSegment, ContentDispositionHeaderValue)

Kaynak:
ContentDispositionHeaderValue.cs
Kaynak:
ContentDispositionHeaderValue.cs
Kaynak:
ContentDispositionHeaderValue.cs

Belirtilen input öğesini olarak ContentDispositionHeaderValueayrıştırmaya çalışır.

public:
 static bool TryParse(Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment input, [Runtime::InteropServices::Out] Microsoft::Net::Http::Headers::ContentDispositionHeaderValue ^ % parsedValue);
public static bool TryParse (Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment input, out Microsoft.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue parsedValue);
public static bool TryParse (Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment input, out Microsoft.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue? parsedValue);
static member TryParse : Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment * ContentDispositionHeaderValue -> bool
Public Shared Function TryParse (input As StringSegment, ByRef parsedValue As ContentDispositionHeaderValue) As Boolean

Parametreler

input
StringSegment

Ayrıştıracak değer.

parsedValue
ContentDispositionHeaderValue

Ayrıştırılan değer.

Döndürülenler

true giriş geçerli ContentDispositionHeaderValuebir ise, değilse false.

Şunlara uygulanır

TryParse(String, ContentDispositionHeaderValue)

public:
 static bool TryParse(System::String ^ input, [Runtime::InteropServices::Out] Microsoft::Net::Http::Headers::ContentDispositionHeaderValue ^ % parsedValue);
public static bool TryParse (string input, out Microsoft.Net.Http.Headers.ContentDispositionHeaderValue parsedValue);
static member TryParse : string * ContentDispositionHeaderValue -> bool
Public Shared Function TryParse (input As String, ByRef parsedValue As ContentDispositionHeaderValue) As Boolean

Parametreler

input
String

Döndürülenler

Şunlara uygulanır