Aracılığıyla paylaş


ICodeGeneratorActionsService.AddFileAsync(String, String) Yöntem

Tanım

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ AddFileAsync(System::String ^ outputPath, System::String ^ sourceFilePath);
public System.Threading.Tasks.Task AddFileAsync (string outputPath, string sourceFilePath);
abstract member AddFileAsync : string * string -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function AddFileAsync (outputPath As String, sourceFilePath As String) As Task

Parametreler

outputPath
String
sourceFilePath
String

Döndürülenler

Şunlara uygulanır