AggregateException.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Yöntem

Tanım

AggregateException sınıfının yeni bir örneğini serileştirilmiş verilerle başlatır.

public:
 override void GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
public override void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
[System.Security.SecurityCritical]
public override void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
[<System.Security.SecurityCritical>]
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Public Overrides Sub GetObjectData (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametreler

info
SerializationInfo

Serileştirilmiş nesne verilerini tutan nesne.

context
StreamingContext

Kaynak veya hedefle ilgili bağlamsal bilgi.

Öznitelikler

Özel durumlar

Bağımsız info değişken null.

Açıklamalar

Bu oluşturucu, bir akış üzerinden iletilen özel durum nesnesini yeniden oluşturmak için seri durumundan çıkarma sırasında çağrılır. Daha fazla bilgi için bkz. XML ve SOAP Serileştirme.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.