Aracılığıyla paylaş


BrowsableAttribute.Default Alan

Tanım

için BrowsableAttributeYesvarsayılan değerini belirtir. Bu static alan salt okunur.

public: static initonly System::ComponentModel::BrowsableAttribute ^ Default;
public static readonly System.ComponentModel.BrowsableAttribute Default;
 staticval mutable Default : System.ComponentModel.BrowsableAttribute
Public Shared ReadOnly Default As BrowsableAttribute 

Alan Değeri

Açıklamalar

Bir özelliği bu değerle işaretlediğinizde, bu öznitelik sabit üyesi Yesolarak ayarlanır. Bu nedenle, özniteliğin kodunuzda bu değere ayarlanıp ayarlanmadığını denetlemek istediğinizde özniteliğini olarak BrowsableAttribute.Yesbelirtmeniz gerekir.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.