Aracılığıyla paylaş


BrowsableAttribute.Yes Alan

Tanım

Bir özelliğin veya olayın tasarım zamanında değiştirilebileceğini belirtir. Bu static alan salt okunur.

public: static initonly System::ComponentModel::BrowsableAttribute ^ Yes;
public static readonly System.ComponentModel.BrowsableAttribute Yes;
 staticval mutable Yes : System.ComponentModel.BrowsableAttribute
Public Shared ReadOnly Yes As BrowsableAttribute 

Alan Değeri

Açıklamalar

Bu alan, bu özniteliğin varsayılan ayarıdır.

Bir özelliği değerinin BrowsableAttributetrueoluşturucu ile işaretlediğinizde, bu öznitelik sabit üye Yesolarak ayarlanır. Bu nedenle, özniteliğinin kodunuzda bu değere ayarlanıp ayarlanmadığını denetlediğinizde özniteliğini olarak BrowsableAttribute.Yesbelirtmeniz gerekir.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.