RegularExpressionAttribute.IsValid(Object) Yöntem

Tanım

Kullanıcı tarafından girilen değerin normal ifade deseni ile eşleşip eşleşmediğini denetler.

public:
 override bool IsValid(System::Object ^ value);
public override bool IsValid (object value);
public override bool IsValid (object? value);
override this.IsValid : obj -> bool
Public Overrides Function IsValid (value As Object) As Boolean

Parametreler

value
Object

Doğrulanması gereken veri alanı değeri.

Döndürülenler

Boolean

true doğrulama başarılı olursa; aksi takdirde , false.

Özel durumlar

Veri alanı değeri normal ifade deseni ile eşleşmedi.

Geçerli öznitelik kötü biçimlendirilmiş.

Pattern geçerli bir normal ifade değil.

Açıklamalar

Bu geçersiz kılma, alanın belirli normal ifade eşleştirmesini value gerçekleştirir.

Şunlara uygulanır