DateTime.ToString Yöntem

Tanım

Geçerli DateTime nesnenin değerini eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.

Aşırı Yüklemeler

ToString(String, IFormatProvider)

Belirtilen biçim ve kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak geçerli DateTime nesnenin değerini eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.

ToString(String)

Geçerli nesnenin değerini, belirtilen biçimi ve geçerli DateTime kültürün biçimlendirme kurallarını kullanarak eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.

ToString(IFormatProvider)

Belirtilen kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak geçerli DateTime nesnenin değerini eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.

ToString()

Geçerli kültürün biçimlendirme kurallarını kullanarak geçerli DateTime nesnenin değerini eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.

ToString(String, IFormatProvider)

Belirtilen biçim ve kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak geçerli DateTime nesnenin değerini eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.

public:
 virtual System::String ^ ToString(System::String ^ format, IFormatProvider ^ provider);
public string ToString (string format, IFormatProvider provider);
public string ToString (string? format, IFormatProvider? provider);
override this.ToString : string * IFormatProvider -> string
Public Function ToString (format As String, provider As IFormatProvider) As String

Parametreler

format
String

Standart veya özel tarih ve saat biçim dizesi.

provider
IFormatProvider

Kültüre özgü biçimlendirme bilgileri sağlayan nesne.

Döndürülenler

String

ve providertarafından format belirtilen geçerli DateTime nesnenin değerinin dize gösterimi.

Uygulamalar

Özel durumlar

uzunluğu format 1'dir ve için DateTimeFormatInfotanımlanan biçim tanımlayıcı karakterlerinden biri değildir.

-veya-

format geçerli bir özel biçim deseni içermiyor.

Tarih ve saat, tarafından providerkullanılan takvim tarafından desteklenen tarih aralığının dışındadır.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, dört farklı kültürün tarih ve saatinin dize gösterimini görüntülemek için standart tarih saat biçimi dizelerinin her birini kullanır.

using System;
using System.Globalization;

public class ToStringExample4
{
  public static void Main1()
  {
   // Create an array of all supported standard date and time format specifiers.
   string[] formats = {"d", "D", "f", "F", "g", "G", "m", "o", "r",
             "s", "t", "T", "u", "U", "Y"};
   // Create an array of four cultures.
   CultureInfo[] cultures = {CultureInfo.GetCultureInfo("de-DE"),
                CultureInfo.GetCultureInfo("en-US"),
                CultureInfo.GetCultureInfo("es-ES"),
                CultureInfo.GetCultureInfo("fr-FR")};
    // Define date to be displayed.
   DateTime dateToDisplay = new DateTime(2008, 10, 31, 17, 4, 32);

   // Iterate each standard format specifier.
   foreach (string formatSpecifier in formats)
   {
     foreach (CultureInfo culture in cultures)
      Console.WriteLine("{0} Format Specifier {1, 10} Culture {2, 40}",
               formatSpecifier, culture.Name,
               dateToDisplay.ToString(formatSpecifier, culture));
     Console.WriteLine();
   }
  }
}

// The example displays the following output:
//  d Format Specifier   de-DE Culture                31.10.2008
//  d Format Specifier   en-US Culture                10/31/2008
//  d Format Specifier   es-ES Culture                31/10/2008
//  d Format Specifier   fr-FR Culture                31/10/2008
//  
//  D Format Specifier   de-DE Culture        Freitag, 31. Oktober 2008
//  D Format Specifier   en-US Culture         Friday, October 31, 2008
//  D Format Specifier   es-ES Culture      viernes, 31 de octubre de 2008
//  D Format Specifier   fr-FR Culture         vendredi 31 octobre 2008
//  
//  f Format Specifier   de-DE Culture     Freitag, 31. Oktober 2008 17:04
//  f Format Specifier   en-US Culture     Friday, October 31, 2008 5:04 PM
//  f Format Specifier   es-ES Culture   viernes, 31 de octubre de 2008 17:04
//  f Format Specifier   fr-FR Culture      vendredi 31 octobre 2008 17:04
//  
//  F Format Specifier   de-DE Culture    Freitag, 31. Oktober 2008 17:04:32
//  F Format Specifier   en-US Culture   Friday, October 31, 2008 5:04:32 PM
//  F Format Specifier   es-ES Culture viernes, 31 de octubre de 2008 17:04:32
//  F Format Specifier   fr-FR Culture    vendredi 31 octobre 2008 17:04:32
//  
//  g Format Specifier   de-DE Culture             31.10.2008 17:04
//  g Format Specifier   en-US Culture            10/31/2008 5:04 PM
//  g Format Specifier   es-ES Culture             31/10/2008 17:04
//  g Format Specifier   fr-FR Culture             31/10/2008 17:04
//  
//  G Format Specifier   de-DE Culture           31.10.2008 17:04:32
//  G Format Specifier   en-US Culture          10/31/2008 5:04:32 PM
//  G Format Specifier   es-ES Culture           31/10/2008 17:04:32
//  G Format Specifier   fr-FR Culture           31/10/2008 17:04:32
//  
//  m Format Specifier   de-DE Culture               31. Oktober
//  m Format Specifier   en-US Culture                October 31
//  m Format Specifier   es-ES Culture              31 de octubre
//  m Format Specifier   fr-FR Culture                31 octobre
//  
//  o Format Specifier   de-DE Culture       2008-10-31T17:04:32.0000000
//  o Format Specifier   en-US Culture       2008-10-31T17:04:32.0000000
//  o Format Specifier   es-ES Culture       2008-10-31T17:04:32.0000000
//  o Format Specifier   fr-FR Culture       2008-10-31T17:04:32.0000000
//  
//  r Format Specifier   de-DE Culture      Fri, 31 Oct 2008 17:04:32 GMT
//  r Format Specifier   en-US Culture      Fri, 31 Oct 2008 17:04:32 GMT
//  r Format Specifier   es-ES Culture      Fri, 31 Oct 2008 17:04:32 GMT
//  r Format Specifier   fr-FR Culture      Fri, 31 Oct 2008 17:04:32 GMT
//  
//  s Format Specifier   de-DE Culture           2008-10-31T17:04:32
//  s Format Specifier   en-US Culture           2008-10-31T17:04:32
//  s Format Specifier   es-ES Culture           2008-10-31T17:04:32
//  s Format Specifier   fr-FR Culture           2008-10-31T17:04:32
//  
//  t Format Specifier   de-DE Culture                  17:04
//  t Format Specifier   en-US Culture                 5:04 PM
//  t Format Specifier   es-ES Culture                  17:04
//  t Format Specifier   fr-FR Culture                  17:04
//  
//  T Format Specifier   de-DE Culture                 17:04:32
//  T Format Specifier   en-US Culture                5:04:32 PM
//  T Format Specifier   es-ES Culture                 17:04:32
//  T Format Specifier   fr-FR Culture                 17:04:32
//  
//  u Format Specifier   de-DE Culture           2008-10-31 17:04:32Z
//  u Format Specifier   en-US Culture           2008-10-31 17:04:32Z
//  u Format Specifier   es-ES Culture           2008-10-31 17:04:32Z
//  u Format Specifier   fr-FR Culture           2008-10-31 17:04:32Z
//  
//  U Format Specifier   de-DE Culture    Freitag, 31. Oktober 2008 09:04:32
//  U Format Specifier   en-US Culture   Friday, October 31, 2008 9:04:32 AM
//  U Format Specifier   es-ES Culture  viernes, 31 de octubre de 2008 9:04:32
//  U Format Specifier   fr-FR Culture    vendredi 31 octobre 2008 09:04:32
//  
//  Y Format Specifier   de-DE Culture               Oktober 2008
//  Y Format Specifier   en-US Culture               October 2008
//  Y Format Specifier   es-ES Culture             octubre de 2008
//  Y Format Specifier   fr-FR Culture               octobre 2008
open System
open System.Globalization

// Create a list of all supported standard date and time format specifiers.
let formats = 
  [ "d"; "D"; "f"; "F"; "g"; "G"; "m"; "o" 
   "r"; "s"; "t"; "T"; "u"; "U"; "Y" ]

// Create a list of four cultures.
let cultures = 
  [ CultureInfo.GetCultureInfo "de-DE"
   CultureInfo.GetCultureInfo "en-US"
   CultureInfo.GetCultureInfo "es-ES"
   CultureInfo.GetCultureInfo "fr-FR" ]

// Define date to be displayed.
let dateToDisplay = DateTime(2008, 10, 31, 17, 4, 32)

// Iterate each standard format specifier.
for formatSpecifier in formats do
  for culture in cultures do
    printfn $"{formatSpecifier} Format Specifier {culture.Name, 10} Culture {dateToDisplay.ToString(formatSpecifier, culture), 40}"
  printfn ""

// The example displays the following output:
//  d Format Specifier   de-DE Culture                31.10.2008
//  d Format Specifier   en-US Culture                10/31/2008
//  d Format Specifier   es-ES Culture                31/10/2008
//  d Format Specifier   fr-FR Culture                31/10/2008
//  
//  D Format Specifier   de-DE Culture        Freitag, 31. Oktober 2008
//  D Format Specifier   en-US Culture         Friday, October 31, 2008
//  D Format Specifier   es-ES Culture      viernes, 31 de octubre de 2008
//  D Format Specifier   fr-FR Culture         vendredi 31 octobre 2008
//  
//  f Format Specifier   de-DE Culture     Freitag, 31. Oktober 2008 17:04
//  f Format Specifier   en-US Culture     Friday, October 31, 2008 5:04 PM
//  f Format Specifier   es-ES Culture   viernes, 31 de octubre de 2008 17:04
//  f Format Specifier   fr-FR Culture      vendredi 31 octobre 2008 17:04
//  
//  F Format Specifier   de-DE Culture    Freitag, 31. Oktober 2008 17:04:32
//  F Format Specifier   en-US Culture   Friday, October 31, 2008 5:04:32 PM
//  F Format Specifier   es-ES Culture viernes, 31 de octubre de 2008 17:04:32
//  F Format Specifier   fr-FR Culture    vendredi 31 octobre 2008 17:04:32
//  
//  g Format Specifier   de-DE Culture             31.10.2008 17:04
//  g Format Specifier   en-US Culture            10/31/2008 5:04 PM
//  g Format Specifier   es-ES Culture             31/10/2008 17:04
//  g Format Specifier   fr-FR Culture             31/10/2008 17:04
//  
//  G Format Specifier   de-DE Culture           31.10.2008 17:04:32
//  G Format Specifier   en-US Culture          10/31/2008 5:04:32 PM
//  G Format Specifier   es-ES Culture           31/10/2008 17:04:32
//  G Format Specifier   fr-FR Culture           31/10/2008 17:04:32
//  
//  m Format Specifier   de-DE Culture               31. Oktober
//  m Format Specifier   en-US Culture                October 31
//  m Format Specifier   es-ES Culture              31 de octubre
//  m Format Specifier   fr-FR Culture                31 octobre
//  
//  o Format Specifier   de-DE Culture       2008-10-31T17:04:32.0000000
//  o Format Specifier   en-US Culture       2008-10-31T17:04:32.0000000
//  o Format Specifier   es-ES Culture       2008-10-31T17:04:32.0000000
//  o Format Specifier   fr-FR Culture       2008-10-31T17:04:32.0000000
//  
//  r Format Specifier   de-DE Culture      Fri, 31 Oct 2008 17:04:32 GMT
//  r Format Specifier   en-US Culture      Fri, 31 Oct 2008 17:04:32 GMT
//  r Format Specifier   es-ES Culture      Fri, 31 Oct 2008 17:04:32 GMT
//  r Format Specifier   fr-FR Culture      Fri, 31 Oct 2008 17:04:32 GMT
//  
//  s Format Specifier   de-DE Culture           2008-10-31T17:04:32
//  s Format Specifier   en-US Culture           2008-10-31T17:04:32
//  s Format Specifier   es-ES Culture           2008-10-31T17:04:32
//  s Format Specifier   fr-FR Culture           2008-10-31T17:04:32
//  
//  t Format Specifier   de-DE Culture                  17:04
//  t Format Specifier   en-US Culture                 5:04 PM
//  t Format Specifier   es-ES Culture                  17:04
//  t Format Specifier   fr-FR Culture                  17:04
//  
//  T Format Specifier   de-DE Culture                 17:04:32
//  T Format Specifier   en-US Culture                5:04:32 PM
//  T Format Specifier   es-ES Culture                 17:04:32
//  T Format Specifier   fr-FR Culture                 17:04:32
//  
//  u Format Specifier   de-DE Culture           2008-10-31 17:04:32Z
//  u Format Specifier   en-US Culture           2008-10-31 17:04:32Z
//  u Format Specifier   es-ES Culture           2008-10-31 17:04:32Z
//  u Format Specifier   fr-FR Culture           2008-10-31 17:04:32Z
//  
//  U Format Specifier   de-DE Culture    Freitag, 31. Oktober 2008 09:04:32
//  U Format Specifier   en-US Culture   Friday, October 31, 2008 9:04:32 AM
//  U Format Specifier   es-ES Culture  viernes, 31 de octubre de 2008 9:04:32
//  U Format Specifier   fr-FR Culture    vendredi 31 octobre 2008 09:04:32
//  
//  Y Format Specifier   de-DE Culture               Oktober 2008
//  Y Format Specifier   en-US Culture               October 2008
//  Y Format Specifier   es-ES Culture             octubre de 2008
//  Y Format Specifier   fr-FR Culture               octobre 2008
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main4()
    ' Create an array of all supported standard date and time format specifiers.
    Dim formats() As String = {"d", "D", "f", "F", "g", "G", "m", "o", "r",
                 "s", "t", "T", "u", "U", "Y"}
    ' Create an array of four cultures.                 
    Dim cultures() As CultureInfo = {CultureInfo.GetCultureInfo("de-DE"),
                    CultureInfo.GetCultureInfo("en-US"),
                    CultureInfo.GetCultureInfo("es-ES"),
                    CultureInfo.GetCultureInfo("fr-FR")}
    ' Define date to be displayed.
    Dim dateToDisplay As Date = #10/1/2008 17:04:32#

    ' Iterate each standard format specifier.
    For Each formatSpecifier As String In formats
      For Each culture As CultureInfo In cultures
        Console.WriteLine("{0} Format Specifier {1, 10} Culture {2, 40}",
               formatSpecifier, culture.Name,
               dateToDisplay.ToString(formatSpecifier, culture))
      Next
      Console.WriteLine()
    Next
  End Sub
End Module

' The example displays the following output:
'  d Format Specifier   de-DE Culture                01.10.2008
'  d Format Specifier   en-US Culture                10/1/2008
'  d Format Specifier   es-ES Culture                01/10/2008
'  d Format Specifier   fr-FR Culture                01/10/2008
'  
'  D Format Specifier   de-DE Culture        Mittwoch, 1. Oktober 2008
'  D Format Specifier   en-US Culture       Wednesday, October 01, 2008
'  D Format Specifier   es-ES Culture     miércoles, 01 de octubre de 2008
'  D Format Specifier   fr-FR Culture         mercredi 1 octobre 2008
'  
'  f Format Specifier   de-DE Culture     Mittwoch, 1. Oktober 2008 17:04
'  f Format Specifier   en-US Culture   Wednesday, October 01, 2008 5:04 PM
'  f Format Specifier   es-ES Culture  miércoles, 01 de octubre de 2008 17:04
'  f Format Specifier   fr-FR Culture      mercredi 1 octobre 2008 17:04
'  
'  F Format Specifier   de-DE Culture    Mittwoch, 1. Oktober 2008 17:04:32
'  F Format Specifier   en-US Culture  Wednesday, October 01, 2008 5:04:32 PM
'  F Format Specifier   es-ES Culture miércoles, 01 de octubre de 2008 17:04:3
'  F Format Specifier   fr-FR Culture     mercredi 1 octobre 2008 17:04:32
'  
'  g Format Specifier   de-DE Culture             01.10.2008 17:04
'  g Format Specifier   en-US Culture            10/1/2008 5:04 PM
'  g Format Specifier   es-ES Culture             01/10/2008 17:04
'  g Format Specifier   fr-FR Culture             01/10/2008 17:04
'  
'  G Format Specifier   de-DE Culture           01.10.2008 17:04:32
'  G Format Specifier   en-US Culture           10/1/2008 5:04:32 PM
'  G Format Specifier   es-ES Culture           01/10/2008 17:04:32
'  G Format Specifier   fr-FR Culture           01/10/2008 17:04:32
'  
'  m Format Specifier   de-DE Culture                01 Oktober
'  m Format Specifier   en-US Culture                October 01
'  m Format Specifier   es-ES Culture                01 octubre
'  m Format Specifier   fr-FR Culture                1 octobre
'  
'  o Format Specifier   de-DE Culture       2008-10-01T17:04:32.0000000
'  o Format Specifier   en-US Culture       2008-10-01T17:04:32.0000000
'  o Format Specifier   es-ES Culture       2008-10-01T17:04:32.0000000
'  o Format Specifier   fr-FR Culture       2008-10-01T17:04:32.0000000
'  
'  r Format Specifier   de-DE Culture      Wed, 01 Oct 2008 17:04:32 GMT
'  r Format Specifier   en-US Culture      Wed, 01 Oct 2008 17:04:32 GMT
'  r Format Specifier   es-ES Culture      Wed, 01 Oct 2008 17:04:32 GMT
'  r Format Specifier   fr-FR Culture      Wed, 01 Oct 2008 17:04:32 GMT
'  
'  s Format Specifier   de-DE Culture           2008-10-01T17:04:32
'  s Format Specifier   en-US Culture           2008-10-01T17:04:32
'  s Format Specifier   es-ES Culture           2008-10-01T17:04:32
'  s Format Specifier   fr-FR Culture           2008-10-01T17:04:32
'  
'  t Format Specifier   de-DE Culture                  17:04
'  t Format Specifier   en-US Culture                 5:04 PM
'  t Format Specifier   es-ES Culture                  17:04
'  t Format Specifier   fr-FR Culture                  17:04
'  
'  T Format Specifier   de-DE Culture                 17:04:32
'  T Format Specifier   en-US Culture                5:04:32 PM
'  T Format Specifier   es-ES Culture                 17:04:32
'  T Format Specifier   fr-FR Culture                 17:04:32
'  
'  u Format Specifier   de-DE Culture           2008-10-01 17:04:32Z
'  u Format Specifier   en-US Culture           2008-10-01 17:04:32Z
'  u Format Specifier   es-ES Culture           2008-10-01 17:04:32Z
'  u Format Specifier   fr-FR Culture           2008-10-01 17:04:32Z
'  
'  U Format Specifier   de-DE Culture   Donnerstag, 2. Oktober 2008 00:04:32
'  U Format Specifier   en-US Culture  Thursday, October 02, 2008 12:04:32 AM
'  U Format Specifier   es-ES Culture  jueves, 02 de octubre de 2008 0:04:32
'  U Format Specifier   fr-FR Culture      jeudi 2 octobre 2008 00:04:32
'  
'  Y Format Specifier   de-DE Culture               Oktober 2008
'  Y Format Specifier   en-US Culture              October, 2008
'  Y Format Specifier   es-ES Culture             octubre de 2008
'  Y Format Specifier   fr-FR Culture               octobre 2008

Aşağıdaki örnek, sabit DateTimeFormatInfokullanarak bir DateTime değeri biçimlendirmenin farklı yollarını gösterir.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
void main()
{
  DateTime dt = DateTime::Now;
  array<String^>^format = {L"d",L"D",L"f",L"F",L"g",L"G",L"m",L"r",L"s",L"t",L"T",L"u",L"U",L"y",L"dddd, MMMM dd yyyy",L"ddd, MMM d \"'\"yy",L"dddd, MMMM dd",L"M/yy",L"dd-MM-yy"};
  String^ date;
  for ( int i = 0; i < format->Length; i++ )
  {
   date = dt.ToString( format[ i ], DateTimeFormatInfo::InvariantInfo );
   Console::WriteLine( String::Concat( format[ i ], L" :", date ) );

  }
  
  /** Output.
    *
    * d :08/17/2000
    * D :Thursday, August 17, 2000
    * f :Thursday, August 17, 2000 16:32
    * F :Thursday, August 17, 2000 16:32:32
    * g :08/17/2000 16:32
    * G :08/17/2000 16:32:32
    * m :August 17
    * r :Thu, 17 Aug 2000 23:32:32 GMT
    * s :2000-08-17T16:32:32
    * t :16:32
    * T :16:32:32
    * u :2000-08-17 23:32:32Z
    * U :Thursday, August 17, 2000 23:32:32
    * y :August, 2000
    * dddd, MMMM dd yyyy :Thursday, August 17 2000
    * ddd, MMM d "'"yy :Thu, Aug 17 '00
    * dddd, MMMM dd :Thursday, August 17
    * M/yy :8/00
    * dd-MM-yy :17-08-00
    */
}
open System
open System.Globalization

let dt = DateTime.Now
let formats =
  [ "d"; "D"
   "f"; "F"
   "g"; "G"
   "m"
   "r"
   "s"
   "t"; "T"
   "u"; "U"
   "y"
   "dddd, MMMM dd yyyy"
   "ddd, MMM d \"'\"yy"
   "dddd, MMMM dd"
   "M/yy"
   "dd-MM-yy" ]

for format in formats do
  let date = dt.ToString(format, DateTimeFormatInfo.InvariantInfo)
  printfn $"{format}: {date}"

// Output.
//  d: 08/17/2000
//  D: Thursday, August 17, 2000
//  f: Thursday, August 17, 2000 16:32
//  F: Thursday, August 17, 2000 16:32:32
//  g: 08/17/2000 16:32
//  G: 08/17/2000 16:32:32
//  m: August 17
//  r: Thu, 17 Aug 2000 23:32:32 GMT
//  s: 2000-08-17T16:32:32
//  t: 16:32
//  T: 16:32:32
//  u: 2000-08-17 23:32:32Z
//  U: Thursday, August 17, 2000 23:32:32
//  y: August, 2000
//  dddd, MMMM dd yyyy: Thursday, August 17 2000
//  ddd, MMM d "'"yy: Thu, Aug 17 '00
//  dddd, MMMM dd: Thursday, August 17
//  M/yy: 8/00
//  dd-MM-yy: 17-08-00
using System;
using System.Globalization;

public class MainClass
{
  public static void Main(string[] args)
  {
    DateTime dt = DateTime.Now;
    String[] format = {
      "d", "D",
      "f", "F",
      "g", "G",
      "m",
      "r",
      "s",
      "t", "T",
      "u", "U",
      "y",
      "dddd, MMMM dd yyyy",
      "ddd, MMM d \"'\"yy",
      "dddd, MMMM dd",
      "M/yy",
      "dd-MM-yy",
    };
    string date;
    for (int i = 0; i < format.Length; i++)
    {
      date = dt.ToString(format[i], DateTimeFormatInfo.InvariantInfo);
      Console.WriteLine(string.Concat(format[i], " :", date));
    }

    /** Output.
     *
     * d :08/17/2000
     * D :Thursday, August 17, 2000
     * f :Thursday, August 17, 2000 16:32
     * F :Thursday, August 17, 2000 16:32:32
     * g :08/17/2000 16:32
     * G :08/17/2000 16:32:32
     * m :August 17
     * r :Thu, 17 Aug 2000 23:32:32 GMT
     * s :2000-08-17T16:32:32
     * t :16:32
     * T :16:32:32
     * u :2000-08-17 23:32:32Z
     * U :Thursday, August 17, 2000 23:32:32
     * y :August, 2000
     * dddd, MMMM dd yyyy :Thursday, August 17 2000
     * ddd, MMM d "'"yy :Thu, Aug 17 '00
     * dddd, MMMM dd :Thursday, August 17
     * M/yy :8/00
     * dd-MM-yy :17-08-00
     */
  }
}
Option Explicit
Option Strict

Imports System.Globalization

Public Class MainClass
  
  Public Shared Sub Main()
    Dim dt As DateTime = DateTime.Now
    Dim myformat() As String = {"d", "D", _
                  "f", "F", _
                  "g", "G", _
                  "m", _
                  "r", _
                  "s", _
                  "t", "T", _
                  "u", "U", _
                  "y", _
                  "dddd, MMMM dd yyyy", _
                  "ddd, MMM d ""'""yy", _
                  "dddd, MMMM dd", _
                  "M/yy", _
                  "dd-MM-yy"}
    Dim mydate As String
    Dim i As Integer
    For i = 0 To myformat.Length - 1
      mydate = dt.ToString(myformat(i), DateTimeFormatInfo.InvariantInfo)
      Console.WriteLine(String.Concat(myformat(i), " :", mydate))
    Next i

  ' Output.
  '
  ' d :08/17/2000
  ' D :Thursday, August 17, 2000
  ' f :Thursday, August 17, 2000 16:32
  ' F :Thursday, August 17, 2000 16:32:32
  ' g :08/17/2000 16:32
  ' G :08/17/2000 16:32:32
  ' m :August 17
  ' r :Thu, 17 Aug 2000 23:32:32 GMT
  ' s :2000-08-17T16:32:32
  ' t :16:32
  ' T :16:32:32
  ' u :2000-08-17 23:32:32Z
  ' U :Thursday, August 17, 2000 23:32:32
  ' y :August, 2000
  ' dddd, MMMM dd yyyy :Thursday, August 17 2000
  ' ddd, MMM d "'"yy :Thu, Aug 17 '00
  ' dddd, MMMM dd :Thursday, August 17
  ' M/yy :8/00
  ' dd-MM-yy :17-08-00
  End Sub
End Class

Açıklamalar

format parametresi tek bir biçim belirtici karakteri (bkz. Standart Tarih ve Saat Biçim Dizeleri) veya özel biçim deseni içerebilir (bkz. Özel Tarih ve Saat Biçim Dizeleri). null ise format veya boş bir dizeyse (""), standart biçim belirticisi olan "G" kullanılır.

parametresi, provider standart biçim tanımlayıcılarına karşılık gelen desenin yanı sıra tarih ve saat bileşenlerinin simgelerini ve adlarını tanımlar. provider parametresi aşağıdakilerden biri olabilir:

ise provider null, DateTimeFormatInfo geçerli kültürle ilişkilendirilmiş olan kullanılır. Daha fazla bilgi için bkz. CultureInfo.CurrentCulture.

Arayanlara Notlar

yöntemi, ToString(String, IFormatProvider) parametresi tarafından kullanılan takvimdeki tarih ve saatin dize gösterimini provider döndürür. Takvimi özelliği tarafından Calendar tanımlanır. Geçerli DateTime örneğin değeri değerinden önce MinSupportedDateTime veya daha MaxSupportedDateTimesonraysa, yöntemi bir ArgumentOutOfRangeExceptionoluşturur. Aşağıdaki örnek, bir gösterim sağlar. Sınıfın aralığının dışında bir tarihi biçimlendirmeye UmAlQuraCalendar çalışır.

using System;
using System.Globalization;

public class Example4
{
  public static void Main()
  {
    CultureInfo arSA = new CultureInfo("ar-SA");
    arSA.DateTimeFormat.Calendar = new UmAlQuraCalendar();
    DateTime date1 = new DateTime(1890, 9, 10);

    try
    {
      Console.WriteLine(date1.ToString("d", arSA));
    }
    catch (ArgumentOutOfRangeException)
    {
      Console.WriteLine("{0:d} is earlier than {1:d} or later than {2:d}",
               date1,
               arSA.DateTimeFormat.Calendar.MinSupportedDateTime,
               arSA.DateTimeFormat.Calendar.MaxSupportedDateTime);
    }
  }
}
// The example displays the following output:
//  9/10/1890 is earlier than 4/30/1900 or later than 5/13/2029

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

ToString(String)

Geçerli nesnenin değerini, belirtilen biçimi ve geçerli DateTime kültürün biçimlendirme kurallarını kullanarak eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.

public:
 System::String ^ ToString(System::String ^ format);
public string ToString (string format);
public string ToString (string? format);
override this.ToString : string -> string
Public Function ToString (format As String) As String

Parametreler

format
String

Standart veya özel tarih ve saat biçim dizesi.

Döndürülenler

String

tarafından formatbelirtilen geçerli DateTime nesnenin değerinin dize gösterimi.

Özel durumlar

uzunluğu format 1'dir ve için DateTimeFormatInfotanımlanan biçim tanımlayıcı karakterlerinden biri değildir.

-veya-

format geçerli bir özel biçim deseni içermiyor.

Tarih ve saat, geçerli kültür tarafından kullanılan takvimin desteklediği tarih aralığının dışında.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, standart tarih ve saat biçim dizelerinin her birini ve bir değerin dize gösterimini görüntülemek için özel tarih ve saat biçim dizelerinin seçimini DateTime kullanır. Örneğin iş parçacığı geçerli kültürü en-US'dir.

using System;

public class DateToStringExample2
{
  public static void Main0()
  {
   DateTime dateValue = new DateTime(2008, 6, 15, 21, 15, 07);
   // Create an array of standard format strings.
   string[] standardFmts = {"d", "D", "f", "F", "g", "G", "m", "o",
                "R", "s", "t", "T", "u", "U", "y"};
   // Output date and time using each standard format string.
   foreach (string standardFmt in standardFmts)
     Console.WriteLine("{0}: {1}", standardFmt,
              dateValue.ToString(standardFmt));
   Console.WriteLine();

   // Create an array of some custom format strings.
   string[] customFmts = {"h:mm:ss.ff t", "d MMM yyyy", "HH:mm:ss.f",
               "dd MMM HH:mm:ss", @"\Mon\t\h\: M", "HH:mm:ss.ffffzzz" };
   // Output date and time using each custom format string.
   foreach (string customFmt in customFmts)
     Console.WriteLine("'{0}': {1}", customFmt,
              dateValue.ToString(customFmt));
  }
}
// This example displays the following output to the console:
//    d: 6/15/2008
//    D: Sunday, June 15, 2008
//    f: Sunday, June 15, 2008 9:15 PM
//    F: Sunday, June 15, 2008 9:15:07 PM
//    g: 6/15/2008 9:15 PM
//    G: 6/15/2008 9:15:07 PM
//    m: June 15
//    o: 2008-06-15T21:15:07.0000000
//    R: Sun, 15 Jun 2008 21:15:07 GMT
//    s: 2008-06-15T21:15:07
//    t: 9:15 PM
//    T: 9:15:07 PM
//    u: 2008-06-15 21:15:07Z
//    U: Monday, June 16, 2008 4:15:07 AM
//    y: June, 2008
//
//    'h:mm:ss.ff t': 9:15:07.00 P
//    'd MMM yyyy': 15 Jun 2008
//    'HH:mm:ss.f': 21:15:07.0
//    'dd MMM HH:mm:ss': 15 Jun 21:15:07
//    '\Mon\t\h\: M': Month: 6
//    'HH:mm:ss.ffffzzz': 21:15:07.0000-07:00
open System

let dateValue = DateTime(2008, 6, 15, 21, 15, 07)
// Create a list of standard format strings.
let standardFmts = 
  [ "d"; "D"; "f"; "F"; "g"; "G"; "m"; "o"
   "R"; "s"; "t"; "T"; "u"; "U"; "y" ]

// Output date and time using each standard format string.
for standardFmt in standardFmts do
  printfn $"{standardFmt}: {dateValue.ToString standardFmt}"
printfn ""

// Create a list of some custom format strings.
let customFmts = 
  [ "h:mm:ss.ff t"; "d MMM yyyy"; "HH:mm:ss.f"; "dd MMM HH:mm:ss"; @"\Mon\t\h\: M"; "HH:mm:ss.ffffzzz" ]

// Output date and time using each custom format string.
for customFmt in customFmts do
  printfn $"'{customFmt}': {dateValue.ToString customFmt}"

// This example displays the following output to the console:
//    d: 6/15/2008
//    D: Sunday, June 15, 2008
//    f: Sunday, June 15, 2008 9:15 PM
//    F: Sunday, June 15, 2008 9:15:07 PM
//    g: 6/15/2008 9:15 PM
//    G: 6/15/2008 9:15:07 PM
//    m: June 15
//    o: 2008-06-15T21:15:07.0000000
//    R: Sun, 15 Jun 2008 21:15:07 GMT
//    s: 2008-06-15T21:15:07
//    t: 9:15 PM
//    T: 9:15:07 PM
//    u: 2008-06-15 21:15:07Z
//    U: Monday, June 16, 2008 4:15:07 AM
//    y: June, 2008
//
//    'h:mm:ss.ff t': 9:15:07.00 P
//    'd MMM yyyy': 15 Jun 2008
//    'HH:mm:ss.f': 21:15:07.0
//    'dd MMM HH:mm:ss': 15 Jun 21:15:07
//    '\Mon\t\h\: M': Month: 6
//    'HH:mm:ss.ffffzzz': 21:15:07.0000-07:00
Module DateToStringExample2
  Public Sub Main2()
    Dim dateValue As Date = #6/15/2008 9:15:07PM#
    ' Create an array of standard format strings.
    Dim standardFmts() As String = {"d", "D", "f", "F", "g", "G",
                   "m", "o", "R", "s", "t", "T",
                   "u", "U", "y"}
    ' Output date and time using each standard format string.
    For Each standardFmt As String In standardFmts
      Console.WriteLine("{0}: {1}", standardFmt,
              dateValue.ToString(standardFmt))
    Next
    Console.WriteLine()

    ' Create an array of some custom format strings.
    Dim customFmts() As String = {"h:mm:ss.ff t", "d MMM yyyy", "HH:mm:ss.f",
                  "dd MMM HH:mm:ss", "\Mon\t\h\: M", "HH:mm:ss.ffffzzz"}
    ' Output date and time using each custom format string.
    For Each customFmt As String In customFmts
      Console.WriteLine("'{0}': {1}", customFmt,
              dateValue.ToString(customFmt))
    Next
  End Sub
End Module
' This example displays the following output to the console:
'    d: 6/15/2008
'    D: Sunday, June 15, 2008
'    f: Sunday, June 15, 2008 9:15 PM
'    F: Sunday, June 15, 2008 9:15:07 PM
'    g: 6/15/2008 9:15 PM
'    G: 6/15/2008 9:15:07 PM
'    m: June 15
'    o: 2008-06-15T21:15:07.0000000
'    R: Sun, 15 Jun 2008 21:15:07 GMT
'    s: 2008-06-15T21:15:07
'    t: 9:15 PM
'    T: 9:15:07 PM
'    u: 2008-06-15 21:15:07Z
'    U: Monday, June 16, 2008 4:15:07 AM
'    y: June, 2008
'    
'    'h:mm:ss.ff t': 9:15:07.00 P
'    'd MMM yyyy': 15 Jun 2008
'    'HH:mm:ss.f': 21:15:07.0
'    'dd MMM HH:mm:ss': 15 Jun 21:15:07
'    '\Mon\t\h\: M': Month: 6
'    'HH:mm:ss.ffffzzz': 21:15:07.0000-07:00

Açıklamalar

yöntemi, ToString(String) geçerli kültürün biçimlendirme kurallarını kullanan belirli bir biçimde bir tarih ve saat değerinin dize gösterimini döndürür; daha fazla bilgi için bkz CultureInfo.CurrentCulture. .

Parametre, format döndürülen dizenin biçimini tanımlayan tek bir biçim belirtici karakteri (bkz. Standart Tarih ve Saat Biçim Dizeleri) veya özel biçim deseni (bkz. Özel Tarih ve Saat Biçim Dizeleri) içermelidir. null ise veya boş bir dizeyseformat, genel biçim belirticisi olan 'G' kullanılır.

Bu yöntemin bazı kullanımları şunlardır:

 • Geçerli kültürün kısa tarih ve saat biçiminde tarih ve saati görüntüleyen bir dize alma. Bunu yapmak için "G" biçim belirticisini kullanırsınız.

 • Yalnızca ay ve yılı içeren bir dize alma. Bunu yapmak için "AA/yy" biçim dizesini kullanırsınız. Biçim dizesi geçerli kültürün tarih ayırıcısını kullanır.

 • Belirli bir biçimde tarih ve saati içeren bir dize alma. Örneğin, "AA/gg/yyyyHH:mm" biçim dizesi, tarih ve saat dizesini "19//03//2013 18:06" gibi sabit bir biçimde görüntüler. Biçim dizesi, kültüre özgü ayarlardan bağımsız olarak sabit tarih ayırıcı olarak "/" kullanır.

 • Tarih dizesini serileştirmek için kullanılabilecek sıkıştırılmış biçimde bir tarih alma. Örneğin, "yyyyMMdd" biçim dizesi dört basamaklı bir yıl ve ardından iki basamaklı ay ve tarih ayırıcısı olmayan iki basamaklı bir gün görüntüler.

Aşağıdaki örnek, en-US ve fr-FR kültürlerinin kurallarını kullanarak bir tarih ve saat değeri görüntülemek için bu üç biçim dizesini kullanır.

using System;
using System.Globalization;

public class ToStringExample5
{
  public static void Main3()
  {
    string[] formats = { "G", "MM/yyyy", @"MM\/dd\/yyyy HH:mm", "yyyyMMdd" };
    string[] cultureNames = { "en-US", "fr-FR" };
    DateTime date = new DateTime(2015, 8, 18, 13, 31, 17);
    foreach (var cultureName in cultureNames)
    {
      var culture = new CultureInfo(cultureName);
      CultureInfo.CurrentCulture = culture;
      Console.WriteLine(culture.NativeName);
      foreach (var format in formats)
        Console.WriteLine($"  {format}: {date.ToString(format)}");
      Console.WriteLine();
    }
  }
}
// The example displays the following output:
//    English (United States)
//     G: 8/18/2015 1:31:17 PM
//     MM/yyyy: 08/2015
//     MM\/dd\/yyyy HH:mm: 08/18/2015 13:31
//     yyyyMMdd: 20150818
//
//    français (France)
//     G: 18/08/2015 13:31:17
//     MM/yyyy: 08/2015
//     MM\/dd\/yyyy HH:mm: 08/18/2015 13:31
//     yyyyMMdd: 20150818
open System
open System.Globalization

let formats = [ "G"; "MM/yyyy"; @"MM\/dd\/yyyy HH:mm"; "yyyyMMdd" ]
let cultureNames = [ "en-US"; "fr-FR" ]
let date = DateTime(2015, 8, 18, 13, 31, 17)
for cultureName in cultureNames do
  let culture = CultureInfo cultureName
  CultureInfo.CurrentCulture <- culture

  printfn $"{culture.NativeName}"
  for format in formats do
    printfn $"  {format}: {date.ToString format}"
  printfn ""

// The example displays the following output:
//    English (United States)
//     G: 8/18/2015 1:31:17 PM
//     MM/yyyy: 08/2015
//     MM\/dd\/yyyy HH:mm: 08/18/2015 13:31
//     yyyyMMdd: 20150818
//
//    français (France)
//     G: 18/08/2015 13:31:17
//     MM/yyyy: 08/2015
//     MM\/dd\/yyyy HH:mm: 08/18/2015 13:31
//     yyyyMMdd: 20150818
Imports System.Globalization
Imports System.Threading

Public Module Example5
  Public Sub Main5()
    Dim formats() As String = {"G", "MM/yyyy", "MM\/dd\/yyyy HH:mm",
                 "yyyyMMdd"}
    Dim cultureNames() As String = {"en-US", "fr-FR"}
    Dim dat As New DateTime(2015, 8, 18, 13, 31, 17)
    For Each cultureName In cultureNames
      Dim culture As New CultureInfo(cultureName)
      CultureInfo.CurrentCulture = culture
      Console.WriteLine(culture.NativeName)
      For Each fmt In formats
        Console.WriteLine("  {0}: {1}", fmt,
               dat.ToString(fmt))
      Next
      Console.WriteLine()
    Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    English (United States)
'     G: 8/18/2015 1:31:17 PM
'     MM/yyyy: 08/2015
'     MM\/dd\/yyyy HH:mm: 08/18/2015 13:31
'     yyyyMMdd: 20150818
'
'    français (France)
'     G: 18/08/2015 13:31:17
'     MM/yyyy: 08/2015
'     MM\/dd\/yyyy HH:mm: 08/18/2015 13:31
'     yyyyMMdd: 20150818

Arayanlara Notlar

yöntemi, ToString(String) geçerli kültür tarafından kullanılan takvimdeki tarih ve saatin dize gösterimini döndürür. Geçerli DateTime örneğin değeri değerinden önce MinSupportedDateTime veya daha MaxSupportedDateTimesonraysa, yöntemi bir ArgumentOutOfRangeExceptionoluşturur. Aşağıdaki örnek, bir gösterim sağlar. Geçerli kültür İbranice (İsrail) olduğunda sınıfın HebrewCalendar aralığının dışında olan bir tarihi biçimlendirmeye çalışır.

using System;
using System.Globalization;
using System.Threading;

public class Example3
{
  public static void Main()
  {
    DateTime date1 = new DateTime(1550, 7, 21);
    CultureInfo dft;
    CultureInfo heIL = new CultureInfo("he-IL");
    heIL.DateTimeFormat.Calendar = new HebrewCalendar();

    // Change current culture to he-IL.
    dft = Thread.CurrentThread.CurrentCulture;
    Thread.CurrentThread.CurrentCulture = heIL;

    // Display the date using the current culture's calendar.
    try
    {
      Console.WriteLine(date1.ToString("G"));
    }
    catch (ArgumentOutOfRangeException)
    {
      Console.WriteLine("{0} is earlier than {1} or later than {2}",
               date1.ToString("d", CultureInfo.InvariantCulture),
               heIL.DateTimeFormat.Calendar.MinSupportedDateTime.ToString("d", CultureInfo.InvariantCulture),
               heIL.DateTimeFormat.Calendar.MaxSupportedDateTime.ToString("d", CultureInfo.InvariantCulture));
    }

    // Restore the default culture.
    Thread.CurrentThread.CurrentCulture = dft;
  }
}
// The example displays the following output:
//  07/21/1550 is earlier than 01/01/1583 or later than 09/29/2239

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

ToString(IFormatProvider)

Belirtilen kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak geçerli DateTime nesnenin değerini eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.

public:
 virtual System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ provider);
public:
 System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ provider);
public string ToString (IFormatProvider provider);
public string ToString (IFormatProvider? provider);
override this.ToString : IFormatProvider -> string
Public Function ToString (provider As IFormatProvider) As String

Parametreler

provider
IFormatProvider

Kültüre özgü biçimlendirme bilgileri sağlayan nesne.

Döndürülenler

String

tarafından providerbelirtilen geçerli DateTime nesnenin değerinin dize gösterimi.

Uygulamalar

Özel durumlar

Tarih ve saat, tarafından providerkullanılan takvim tarafından desteklenen tarih aralığının dışındadır.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, beş farklı kültürü temsil eden nesneleri kullanarak CultureInfo bir tarih ve saatin dize gösterimini görüntüler.

using System;
using System.Globalization;

public class ToStringExample3
{
  public static void Main2()
  {
   CultureInfo[] cultures = new CultureInfo[] {CultureInfo.InvariantCulture,
                         new CultureInfo("en-us"),
                         new CultureInfo("fr-fr"),
                         new CultureInfo("de-DE"),
                         new CultureInfo("es-ES"),
                         new CultureInfo("ja-JP")};

   DateTime thisDate = new DateTime(2009, 5, 1, 9, 0, 0);

   foreach (CultureInfo culture in cultures)
   {
     string cultureName;
     if (string.IsNullOrEmpty(culture.Name))
      cultureName = culture.NativeName;
     else
      cultureName = culture.Name;

     Console.WriteLine("In {0}, {1}",
              cultureName, thisDate.ToString(culture));
   }
   }
}
// The example produces the following output:
//  In Invariant Language (Invariant Country), 05/01/2009 09:00:00
//  In en-US, 5/1/2009 9:00:00 AM
//  In fr-FR, 01/05/2009 09:00:00
//  In de-DE, 01.05.2009 09:00:00
//  In es-ES, 01/05/2009 9:00:00
//  In ja-JP, 2009/05/01 9:00:00
open System
open System.Globalization

let cultures = 
  [ CultureInfo.InvariantCulture
   CultureInfo "en-us"
   CultureInfo "fr-fr"
   CultureInfo "de-DE"
   CultureInfo "es-ES"
   CultureInfo "ja-JP" ]

let thisDate = DateTime(2009, 5, 1, 9, 0, 0)

for culture in cultures do
  let cultureName =
    if String.IsNullOrEmpty culture.Name then
      culture.NativeName
    else
      culture.Name

  printfn $"In {cultureName}, {thisDate.ToString culture}"


// The example produces the following output:
//  In Invariant Language (Invariant Country), 05/01/2009 09:00:00
//  In en-US, 5/1/2009 9:00:00 AM
//  In fr-FR, 01/05/2009 09:00:00
//  In de-DE, 01.05.2009 09:00:00
//  In es-ES, 01/05/2009 9:00:00
//  In ja-JP, 2009/05/01 9:00:00
Imports System.Globalization

Module Example4
  Public Sub Main4()
    Dim cultures() As CultureInfo = {CultureInfo.InvariantCulture,
                    New CultureInfo("en-us"),
                    New CultureInfo("fr-fr"),
                    New CultureInfo("de-DE"),
                    New CultureInfo("es-ES"),
                    New CultureInfo("ja-JP")}

    Dim thisDate As Date = #5/1/2009 9:00AM#

    For Each culture As CultureInfo In cultures
      Dim cultureName As String
      If String.IsNullOrEmpty(culture.Name) Then
        cultureName = culture.NativeName
      Else
        cultureName = culture.Name
      End If

      Console.WriteLine("In {0}, {1}",
              cultureName, thisDate.ToString(culture))
    Next
  End Sub
End Module
' The example produces the following output:
'  In Invariant Language (Invariant Country), 05/01/2009 09:00:00
'  In en-US, 5/1/2009 9:00:00 AM
'  In fr-FR, 01/05/2009 09:00:00
'  In de-DE, 01.05.2009 09:00:00
'  In es-ES, 01/05/2009 9:00:00
'  In ja-JP, 2009/05/01 9:00:00

Açıklamalar

Geçerli DateTime nesnenin değeri, çıkışı kısa tarih deseni ve uzun saat deseni kullanarak biçimlendiren genel tarih ve saat biçim tanımlayıcısı ('G') kullanılarak biçimlendirilir.

Kısa tarih ve uzun saat deseninin biçimi parametresi tarafından provider tanımlanır. provider parametresi aşağıdakilerden biri olabilir:

ise provider null, DateTimeFormatInfo geçerli kültürle ilişkili nesne kullanılır. Daha fazla bilgi için bkz. CultureInfo.CurrentCulture.

Arayanlara Notlar

yöntemi, ToString(IFormatProvider) parametresiyle temsil edilen kültür tarafından kullanılan takvimdeki tarih ve saatin dize gösterimini provider döndürür. Takvimi özelliği tarafından Calendar tanımlanır. Geçerli DateTime örneğin değeri değerinden önce MinSupportedDateTime veya daha MaxSupportedDateTimesonraysa, yöntemi bir ArgumentOutOfRangeExceptionoluşturur. Aşağıdaki örnek, bir gösterim sağlar. Sınıfın aralığının dışında bir tarihi biçimlendirmeye JapaneseCalendar çalışır.

using System;
using System.Globalization;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   CultureInfo jaJP = new CultureInfo("ja-JP");
   jaJP.DateTimeFormat.Calendar = new JapaneseCalendar();
   DateTime date1 = new DateTime(1867, 1, 1);

   try {
     Console.WriteLine(date1.ToString(jaJP));
   }
   catch (ArgumentOutOfRangeException) {
     Console.WriteLine("{0:d} is earlier than {1:d} or later than {2:d}",
              date1,
              jaJP.DateTimeFormat.Calendar.MinSupportedDateTime,
              jaJP.DateTimeFormat.Calendar.MaxSupportedDateTime);
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//  1/1/1867 is earlier than 9/8/1868 or later than 12/31/9999  }

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

ToString()

Geçerli kültürün biçimlendirme kurallarını kullanarak geçerli DateTime nesnenin değerini eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Döndürülenler

String

Geçerli DateTime nesnenin değerinin dize gösterimi.

Özel durumlar

Tarih ve saat, geçerli kültür tarafından kullanılan takvimin desteklediği tarih aralığının dışında.

Örnekler

Aşağıdaki örnekte, yöntemi tarafından döndürülen bir DateTime değerin dize gösteriminin ToString() iş parçacığı geçerli kültürüne nasıl bağlı olduğu gösterilmektedir. Geçerli kültürü en-US, fr-FR ve ja-JP olarak değiştirir ve her durumda bu kültürü kullanarak bir tarih ve saat değerinin dize gösterimini döndürmek için yöntemini çağırır ToString() .

using System;
using System.Globalization;

public class ToStringExample1
{
  public static void Main()
  {
    CultureInfo currentCulture = CultureInfo.CurrentCulture;
    DateTime exampleDate = new DateTime(2021, 5, 1, 18, 32, 6);

    // Change the current culture to en-US and display the date.
    CultureInfo.CurrentCulture = CultureInfo.GetCultureInfo("en-US");
    Console.WriteLine(exampleDate.ToString());

    // Change the current culture to fr-FR and display the date.
    CultureInfo.CurrentCulture = CultureInfo.GetCultureInfo("fr-FR");
    Console.WriteLine(exampleDate.ToString());

    // Change the current culture to ja-JP and display the date.
    CultureInfo.CurrentCulture = CultureInfo.GetCultureInfo("ja-JP");
    Console.WriteLine(exampleDate.ToString());

    // Restore the original culture
    CultureInfo.CurrentCulture = currentCulture;
  }
}

// The example displays the following output to the console:
//    5/1/2021 6:32:06 PM
//    01/05/2021 18:32:06
//    2021/05/01 18:32:06
open System
open System.Globalization

let currentCulture = CultureInfo.CurrentCulture
let exampleDate = DateTime(2021, 5, 1, 18, 32, 6)

// Change the current culture to en-US and display the date.
CultureInfo.CurrentCulture <- CultureInfo.GetCultureInfo "en-US"
printfn $"{exampleDate.ToString()}"

// Change the current culture to fr-FR and display the date.
CultureInfo.CurrentCulture <- CultureInfo.GetCultureInfo "fr-FR"
printfn $"{exampleDate.ToString()}"

// Change the current culture to ja-JP and display the date.
CultureInfo.CurrentCulture <- CultureInfo.GetCultureInfo "ja-JP"
printfn $"{exampleDate.ToString()}"

// Restore the original culture
CultureInfo.CurrentCulture <- currentCulture

// The example displays the following output to the console:
//    5/1/2021 6:32:06 PM
//    01/05/2021 18:32:06
//    2021/05/01 18:32:06
Imports System.Globalization

Module DateToStringExample
  Public Sub Main()
    Dim currentCulture As CultureInfo = CultureInfo.CurrentCulture
    Dim exampleDate As Date = #05/01/2021 6:32:06PM#

    ' Change the current culture to en-US and display the date.
    CultureInfo.CurrentCulture = CultureInfo.GetCultureInfo("en-US")
    Console.WriteLine(exampleDate.ToString())

    ' Change the current culture to fr-FR and display the date.
    CultureInfo.CurrentCulture = CultureInfo.GetCultureInfo("fr-FR")
    Console.WriteLine(exampleDate.ToString())

    ' Change the current culture to ja-JP and display the date.
    CultureInfo.CurrentCulture = CultureInfo.GetCultureInfo("ja-JP")
    Console.WriteLine(exampleDate.ToString())

    ' Restore the original culture
    CultureInfo.CurrentCulture = currentCulture
  End Sub
End Module

' The example displays the following output to the console:
'    5/1/2021 6:32:06 PM
'    01/05/2021 18:32:06
'    2021/05/01 18:32:06

Açıklamalar

Geçerli DateTime nesnenin değeri genel tarih ve saat biçim tanımlayıcısı ('G') kullanılarak biçimlendirilir. Belirli bir tarih ve saat biçim belirticisini kullanarak biçimlendirmek için yöntemini çağırın ToString(String) . Belirli bir kültür için genel tarih ve saat biçimi tanımlayıcısını ('G') kullanarak biçimlendirmek için yöntemini çağırın ToString(IFormatProvider) . Belirli bir tarih ve saat biçimi tanımlayıcısı ve belirli bir kültürün kurallarını kullanarak biçimlendirmek için yöntemini çağırın ToString(String, IFormatProvider) .

Bu yöntem, geçerli kültürden türetilmiş biçimlendirme bilgilerini kullanır. Özellikle, özelliği tarafından döndürülen nesnenin ve LongTimePattern özellikleri DateTimeFormatInfo tarafından ShortDatePattern döndürülen Thread.CurrentThread.CurrentCulture.DateTimeFormat özel biçim dizelerini birleştirir. Daha fazla bilgi için bkz. CultureInfo.CurrentCulture. yönteminin ToString diğer aşırı yüklemeleri, biçimlendirmesi kullanılacak kültürü belirtmenize ve değerin çıkış desenini DateTime tanımlamanıza olanak tanır.

Arayanlara Notlar

yöntemi, ToString() geçerli kültür tarafından kullanılan takvimdeki tarih ve saatin dize gösterimini döndürür. Geçerli DateTime örneğin değeri değerinden önce MinSupportedDateTime veya daha MaxSupportedDateTimesonraysa, yöntemi bir ArgumentOutOfRangeExceptionoluşturur. Aşağıdaki örnek, bir gösterim sağlar. Geçerli kültür Arapça (Suriye) olduğunda sınıfın HijriCalendar aralığının dışında olan bir tarihi biçimlendirmeye çalışır.

using System;
using System.Globalization;
using System.Threading;

public class Example2
{
  public static void Main()
  {
    DateTime date1 = new DateTime(550, 1, 1);
    CultureInfo dft;
    CultureInfo arSY = new CultureInfo("ar-SY");
    arSY.DateTimeFormat.Calendar = new HijriCalendar();

    // Change current culture to ar-SY.
    dft = Thread.CurrentThread.CurrentCulture;
    Thread.CurrentThread.CurrentCulture = arSY;

    // Display the date using the current culture's calendar.
    try
    {
      Console.WriteLine(date1.ToString());
    }
    catch (ArgumentOutOfRangeException)
    {
      Console.WriteLine("{0} is earlier than {1} or later than {2}",
               date1.ToString("d", CultureInfo.InvariantCulture),
               arSY.DateTimeFormat.Calendar.MinSupportedDateTime.ToString("d", CultureInfo.InvariantCulture),
               arSY.DateTimeFormat.Calendar.MaxSupportedDateTime.ToString("d", CultureInfo.InvariantCulture));
    }

    // Restore the default culture.
    Thread.CurrentThread.CurrentCulture = dft;
  }
}
// The example displays the following output:
//  01/01/0550 is earlier than 07/18/0622 or later than 12/31/9999

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır