DateTime Yapı

Tanım

Genellikle günün tarih ve saati olarak ifade edilen bir anlık zamanı temsil eder.

public value class DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, IFormattable
public value class DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, IFormattable, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public value class DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, ISpanFormattable, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public value class DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, IParsable<DateTime>, ISpanFormattable, ISpanParsable<DateTime>, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public value class DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, IParsable<DateTime>, ISpanFormattable, ISpanParsable<DateTime>, IUtf8SpanFormattable, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public value class DateTime : IComparable, IConvertible, IFormattable
public value class DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IEquatable<DateTime>, IFormattable
public struct DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, IFormattable
public readonly struct DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, IFormattable, System.Runtime.Serialization.ISerializable
public readonly struct DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, ISpanFormattable, System.Runtime.Serialization.ISerializable
public readonly struct DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, IParsable<DateTime>, ISpanFormattable, ISpanParsable<DateTime>, System.Runtime.Serialization.ISerializable
public readonly struct DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, IParsable<DateTime>, ISpanFormattable, ISpanParsable<DateTime>, IUtf8SpanFormattable, System.Runtime.Serialization.ISerializable
public struct DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, IFormattable, System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Serializable]
public struct DateTime : IComparable, IConvertible, IFormattable
[System.Serializable]
public struct DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IConvertible, IEquatable<DateTime>, IFormattable, System.Runtime.Serialization.ISerializable
public struct DateTime : IComparable, IComparable<DateTime>, IEquatable<DateTime>, IFormattable
type DateTime = struct
  interface IConvertible
  interface IFormattable
type DateTime = struct
  interface IConvertible
  interface IFormattable
  interface ISerializable
type DateTime = struct
  interface IConvertible
  interface ISpanFormattable
  interface IFormattable
  interface ISerializable
type DateTime = struct
  interface IConvertible
  interface IFormattable
  interface IParsable<DateTime>
  interface ISpanFormattable
  interface ISpanParsable<DateTime>
  interface ISerializable
type DateTime = struct
  interface IConvertible
  interface IFormattable
  interface IParsable<DateTime>
  interface ISpanFormattable
  interface ISpanParsable<DateTime>
  interface ISerializable
  interface IUtf8SpanFormattable
type DateTime = struct
  interface IConvertible
  interface IFormattable
  interface IParsable<DateTime>
  interface ISpanFormattable
  interface ISpanParsable<DateTime>
  interface IUtf8SpanFormattable
  interface ISerializable
[<System.Serializable>]
type DateTime = struct
  interface IFormattable
  interface IConvertible
[<System.Serializable>]
type DateTime = struct
  interface IFormattable
  interface IConvertible
  interface ISerializable
type DateTime = struct
  interface IFormattable
Public Structure DateTime
Implements IComparable, IComparable(Of DateTime), IConvertible, IEquatable(Of DateTime), IFormattable
Public Structure DateTime
Implements IComparable, IComparable(Of DateTime), IConvertible, IEquatable(Of DateTime), IFormattable, ISerializable
Public Structure DateTime
Implements IComparable, IComparable(Of DateTime), IConvertible, IEquatable(Of DateTime), ISerializable, ISpanFormattable
Public Structure DateTime
Implements IComparable, IComparable(Of DateTime), IConvertible, IEquatable(Of DateTime), IParsable(Of DateTime), ISerializable, ISpanFormattable, ISpanParsable(Of DateTime)
Public Structure DateTime
Implements IComparable, IComparable(Of DateTime), IConvertible, IEquatable(Of DateTime), IParsable(Of DateTime), ISerializable, ISpanFormattable, ISpanParsable(Of DateTime), IUtf8SpanFormattable
Public Structure DateTime
Implements IComparable, IConvertible, IFormattable
Public Structure DateTime
Implements IComparable, IComparable(Of DateTime), IEquatable(Of DateTime), IFormattable
Devralma
DateTime
Öznitelikler
Uygulamalar

Açıklamalar

Bu API hakkında daha fazla bilgi için bkz. DateTime için ek API açıklamaları.

Oluşturucular

DateTime(DateOnly, TimeOnly)

Belirtilen DateOnly ve TimeOnlyiçin yapının yeni bir örneğini DateTime başlatır. Yeni örnek türüne Unspecified sahip olacaktır.

DateTime(DateOnly, TimeOnly, DateTimeKind)

Belirtilen ve TimeOnly belirtilen DateOnly değerine saygı duyan yapısının yeni bir örneğini DateTimeDateTimeKindbaşlatır.

DateTime(Int32, Int32, Int32)

Yapının belirtilen yıl, ay ve güne yeni bir örneğini DateTime başlatır.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Calendar)

Belirtilen takvim için belirtilen yıl, ay ve güne yapısının yeni bir örneğini DateTime başlatır.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Belirtilen yıl, ay, gün, saat, dakika ve saniye için yapının yeni bir örneğini DateTime başlatır.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Calendar)

Belirtilen takvim için belirtilen yıl, ay, gün, saat, dakika ve saniye için yapının yeni bir örneğini DateTime başlatır.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, DateTimeKind)

Belirtilen yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye ve Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) veya yerel saat için yapının yeni bir örneğini DateTime başlatır.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Belirtilen yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye ve milisaniye için yapının yeni bir örneğini DateTime başlatır.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Calendar)

Belirtilen takvim için belirtilen yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye ve milisaniye için yapının yeni bir örneğini DateTime başlatır.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Calendar, DateTimeKind)

Belirtilen takvim için belirtilen yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye, milisaniye ve Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) veya yerel saat için yapının yeni bir örneğini DateTime başlatır.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, DateTimeKind)

Belirtilen yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye, milisaniye ve Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) veya yerel saat için yapının yeni bir örneğini DateTime başlatır.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Belirtilen takvim için belirtilen yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye, milisaniye ve Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) veya yerel saat için yapının yeni bir örneğini DateTime başlatır.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Calendar)

Belirtilen takvim için belirtilen yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye, milisaniye ve Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) veya yerel saat için yapının yeni bir örneğini DateTime başlatır.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Calendar, DateTimeKind)

Belirtilen takvim için belirtilen yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye, milisaniye ve Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) veya yerel saat için yapının yeni bir örneğini DateTime başlatır.

DateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, DateTimeKind)

Belirtilen takvim için belirtilen yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye, milisaniye ve Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) veya yerel saat için yapının yeni bir örneğini DateTime başlatır.

DateTime(Int64)

Yapının yeni bir örneğini DateTime belirtilen sayıda değer çizgisine başlatır.

DateTime(Int64, DateTimeKind)

Yapının yeni bir örneğini DateTime belirtilen sayıda değer çizgisine ve Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) veya yerel saate başlatır.

Alanlar

MaxValue

mümkün olan en büyük değerini DateTimetemsil eder. Bu alan salt okunur durumdadır.

MinValue

mümkün olan en küçük değerini DateTimetemsil eder. Bu alan salt okunur durumdadır.

UnixEpoch

Bu sabitin değeri Gregoryen takvimde 00:00:00.0000000 UTC, 1 Ocak 1970'e eşdeğerdir. UnixEpoch Unix saatinin 0'a eşit olduğu noktayı tanımlar.

Özellikler

Date

Bu örneğin tarih bileşenini alır.

Day

Bu örnek tarafından temsil edilen ayın gününü alır.

DayOfWeek

Bu örnekle temsil edilen haftanın gününü alır.

DayOfYear

Bu örnek tarafından temsil edilen yılın gününü alır.

Hour

Bu örnek tarafından temsil edilen tarihin saat bileşenini alır.

Kind

Bu örnek tarafından temsil edilen saatin yerel saat, Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) veya hiçbirini temel aldığını belirten bir değer alır.

Microsecond

0 ile 999 arasında bir değer olarak ifade edilen mikrosaniye bileşeni.

Millisecond

Bu örnek tarafından temsil edilen tarihin milisaniye bileşenini alır.

Minute

Bu örnek tarafından temsil edilen tarihin dakika bileşenini alır.

Month

Bu örnek tarafından temsil edilen tarihin ay bileşenini alır.

Nanosecond

0 ile 900 arasında bir değer olarak ifade edilen nanosaniye bileşeni (100 nanosaniyelik artışlarla).

Now

Yerel saat olarak ifade edilen, bu bilgisayardaki geçerli tarih ve saate ayarlanmış bir DateTime nesneyi alır.

Second

Bu örnek tarafından temsil edilen tarihin saniye bileşenini alır.

Ticks

Bu örneğin tarih ve saatini temsil eden değer işaretlerinin sayısını alır.

TimeOfDay

Bu örnek için günün saatini alır.

Today

Geçerli tarihi alır.

UtcNow

Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) olarak ifade edilen, bu bilgisayardaki geçerli tarih ve saate ayarlanmış bir DateTime nesneyi alır.

Year

Bu örnek tarafından temsil edilen tarihin yıl bileşenini alır.

Yöntemler

Add(TimeSpan)

Belirtilen TimeSpan değerini bu örneğin değerine ekleyen yeni DateTime bir döndürür.

AddDays(Double)

Bu örneğin değerine belirtilen gün sayısını ekleyen yeni DateTime bir döndürür.

AddHours(Double)

Bu örneğin değerine belirtilen saat sayısını ekleyen yeni DateTime bir döndürür.

AddMicroseconds(Double)

Bu örneğin değerine belirtilen sayıda mikrosaniye ekleyen yeni DateTime bir döndürür.

AddMilliseconds(Double)

Bu örneğin değerine belirtilen sayıda milisaniye ekleyen yeni DateTime bir değer döndürür.

AddMinutes(Double)

Bu örneğin değerine belirtilen dakika sayısını ekleyen yeni DateTime bir döndürür.

AddMonths(Int32)

Bu örneğin değerine belirtilen sayıda ay ekleyen yeni DateTime bir döndürür.

AddSeconds(Double)

Bu örneğin değerine belirtilen saniye sayısını ekleyen yeni DateTime bir döndürür.

AddTicks(Int64)

Bu örneğin değerine belirtilen sayıda değer çizgisi ekleyen yeni DateTime bir değer döndürür.

AddYears(Int32)

Belirtilen yıl sayısını bu örneğin değerine ekleyen yeni DateTime bir değer döndürür.

Compare(DateTime, DateTime)

öğesinin DateTime iki örneğini karşılaştırır ve ilk örneğin ikinci örnekten önce mi, aynı mı yoksa daha sonraki bir örnek mi olduğunu belirten bir tamsayı döndürür.

CompareTo(DateTime)

Bu örneğin değerini belirtilen değerle karşılaştırır ve bu örneğin belirtilen DateTimeDateTime değerden daha önce, ile aynı veya daha sonraki bir değer olup olmadığını belirten bir tamsayı döndürür.

CompareTo(Object)

Bu örneğin değerini, belirtilen değeri içeren belirtilen bir nesneyle karşılaştırır ve bu örneğin belirtilen DateTime değerden önce, ile aynı veya daha DateTime sonraki bir değer olup olmadığını belirten bir tamsayı döndürür.

DaysInMonth(Int32, Int32)

Belirtilen ay ve yıl içindeki gün sayısını döndürür.

Deconstruct(DateOnly, TimeOnly)

bu DateTime örneği ve TimeOnlyile DateOnly yapısızlaştırıyor.

Deconstruct(Int32, Int32, Int32)

Bu DateOnly örneği Year, Monthve Dayile yok eder.

Equals(DateTime)

Bu örneğin değerinin belirtilen DateTime örneğin değerine eşit olup olmadığını belirten bir değer döndürür.

Equals(DateTime, DateTime)

İki DateTime örneğin aynı tarih ve saat değerine sahip olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.

Equals(Object)

Bu örneğin, belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür.

FromBinary(Int64)

64 bitlik ikili değeri seri durumdan çıkararak özgün bir serileştirilmiş DateTime nesneyi yeniden oluşturur.

FromFileTime(Int64)

Belirtilen Windows dosya süresini eşdeğer bir yerel saate dönüştürür.

FromFileTimeUtc(Int64)

Belirtilen Windows dosya süresini eşdeğer bir UTC saatine dönüştürür.

FromOADate(Double)

Belirtilen OLE Otomasyon Tarihi'ne eşdeğer bir DateTime değer döndürür.

GetDateTimeFormats()

Bu örneğin değerini standart tarih ve saat biçimi tanımlayıcıları tarafından desteklenen tüm dize gösterimlerine dönüştürür.

GetDateTimeFormats(Char)

Bu örneğin değerini belirtilen standart tarih ve saat biçimi tanımlayıcısı tarafından desteklenen tüm dize gösterimlerine dönüştürür.

GetDateTimeFormats(Char, IFormatProvider)

Bu örneğin değerini, belirtilen standart tarih ve saat biçimi tanımlayıcısı ve kültüre özgü biçimlendirme bilgileri tarafından desteklenen tüm dize gösterimlerine dönüştürür.

GetDateTimeFormats(IFormatProvider)

Bu örneğin değerini, standart tarih ve saat biçimi tanımlayıcıları ve belirtilen kültüre özgü biçimlendirme bilgileri tarafından desteklenen tüm dize gösterimlerine dönüştürür.

GetHashCode()

Bu örneğe ilişkin karma kodu döndürür.

GetTypeCode()

değer türü DateTimeiçin değerini TypeCode döndürür.

IsDaylightSavingTime()

Bu örneğinin DateTime geçerli saat dilimi için gün ışığından yararlanma zaman aralığı içinde olup olmadığını gösterir.

IsLeapYear(Int32)

Belirtilen yılın artık yıl olup olmadığını gösteren bir gösterge döndürür.

Parse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider)

Bir karakter aralığını bir değere ayrıştırıyor.

Parse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, DateTimeStyles)

Kültüre özgü biçim bilgilerini ve biçimlendirme stilini kullanarak tarih ve saatin dize gösterimini içeren bellek aralığını eşdeğerine DateTime dönüştürür.

Parse(String)

Geçerli kültürün kurallarını kullanarak bir tarih ve saatin dize gösterimini eşdeğerine DateTime dönüştürür.

Parse(String, IFormatProvider)

Kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak tarih ve saatin dize gösterimini eşdeğerine DateTime dönüştürür.

Parse(String, IFormatProvider, DateTimeStyles)

Kültüre özgü biçim bilgileri ve biçimlendirme stili kullanarak tarih ve saatin dize gösterimini eşdeğerine DateTime dönüştürür.

ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, DateTimeStyles)

Belirtilen biçimi, kültüre özgü biçim bilgilerini ve stili kullanarak bir tarih ve saatin belirtilen span gösterimini eşdeğerine DateTime dönüştürür. Dize gösteriminin biçimi, belirtilen biçimle tam olarak eşleşmelidir veya bir özel durum oluşturulur.

ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, DateTimeStyles)

Belirtilen biçim dizisini, kültüre özgü biçim bilgilerini ve stili kullanarak bir tarih ve saatin belirtilen span gösterimini DateTime eşdeğerine dönüştürür. Dize gösteriminin biçimi, belirtilen biçimlerden en az biriyle tam olarak eşleşmelidir veya bir özel durum oluşturulur.

ParseExact(String, String, IFormatProvider)

Belirtilen biçim ve kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak bir tarih ve saatin belirtilen dize gösterimini eşdeğerine DateTime dönüştürür. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimle tam olarak eşleşmelidir.

ParseExact(String, String, IFormatProvider, DateTimeStyles)

Belirtilen biçimi, kültüre özgü biçim bilgilerini ve stili kullanarak bir tarih ve saatin belirtilen dize gösterimini eşdeğerine DateTime dönüştürür. Dize gösteriminin biçimi, belirtilen biçimle tam olarak eşleşmelidir veya bir özel durum oluşturulur.

ParseExact(String, String[], IFormatProvider, DateTimeStyles)

Belirtilen biçim dizisini, kültüre özgü biçim bilgilerini ve stili kullanarak bir tarih ve saatin belirtilen dize gösterimini DateTime eşdeğerine dönüştürür. Dize gösteriminin biçimi, belirtilen biçimlerden en az biriyle tam olarak eşleşmelidir veya bir özel durum oluşturulur.

SpecifyKind(DateTime, DateTimeKind)

Belirtilen ile aynı sayıda değer çizgisine sahip olan ancak belirtilen DateTimedeğerle DateTimeKind belirtildiği gibi yerel saat, Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) veya hiçbiri olarak belirlenen yeni DateTime bir nesne oluşturur.

Subtract(DateTime)

Belirtilen tarih ve saati bu örneğin değerinden çıkaran yeni TimeSpan bir döndürür.

Subtract(TimeSpan)

Belirtilen süreyi bu örneğin değerinden çıkaran yeni DateTime bir döndürür.

ToBinary()

Geçerli DateTime nesneyi daha sonra nesneyi yeniden oluşturmak için kullanılabilecek 64 bit ikili değere DateTime serileştirir.

ToFileTime()

Geçerli DateTime nesnenin değerini Windows dosya zamanına dönüştürür.

ToFileTimeUtc()

Geçerli DateTime nesnenin değerini Windows dosya zamanına dönüştürür.

ToLocalTime()

Geçerli DateTime nesnenin değerini yerel saate dönüştürür.

ToLongDateString()

Geçerli DateTime nesnenin değerini eşdeğer uzun tarih dizesi gösterimine dönüştürür.

ToLongTimeString()

Geçerli DateTime nesnenin değerini eşdeğer uzun süreli dize gösterimine dönüştürür.

ToOADate()

Bu örneğin değerini eşdeğer OLE Otomasyonu tarihine dönüştürür.

ToShortDateString()

Geçerli DateTime nesnenin değerini eşdeğer kısa tarih dizesi gösterimine dönüştürür.

ToShortTimeString()

Geçerli DateTime nesnenin değerini eşdeğer kısa zaman dizesi gösterimine dönüştürür.

ToString()

Geçerli kültürün biçimlendirme kurallarını kullanarak geçerli DateTime nesnenin değerini eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.

ToString(IFormatProvider)

Belirtilen kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak geçerli DateTime nesnenin değerini eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.

ToString(String)

Geçerli nesnenin değerini, belirtilen biçimi ve geçerli DateTime kültürün biçimlendirme kurallarını kullanarak eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.

ToString(String, IFormatProvider)

Belirtilen biçim ve kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak geçerli DateTime nesnenin değerini eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.

ToUniversalTime()

Geçerli DateTime nesnenin değerini Eşgüdümlü Evrensel Saat'e (UTC) dönüştürür.

TryFormat(Span<Byte>, Int32, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider)

Geçerli örneğin değerini belirtilen bayt aralığına UTF-8 olarak biçimlendirmeye çalışır.

TryFormat(Span<Char>, Int32, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider)

Geçerli tarih saat örneğinin değerini sağlanan karakter aralığına biçimlendirmeye çalışır.

TryParse(ReadOnlySpan<Char>, DateTime)

Tarih ve saatin belirtilen karakter aralığını eşdeğerine DateTime dönüştürür ve dönüştürmenin başarılı olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.

TryParse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, DateTime)

Bir karakter aralığını bir değere ayrıştırmaya çalışır.

TryParse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime)

Belirtilen kültüre özgü biçim bilgilerini ve biçimlendirme stilini kullanarak tarih ve saatin span gösterimini eşdeğerine DateTime dönüştürür ve dönüştürmenin başarılı olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.

TryParse(String, DateTime)

Bir tarih ve saatin belirtilen dize gösterimini eşdeğerine DateTime dönüştürür ve dönüştürmenin başarılı olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.

TryParse(String, IFormatProvider, DateTime)

Bir dizeyi bir değere ayrıştırmaya çalışır.

TryParse(String, IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime)

Tarih ve saatin belirtilen dize gösterimini DateTime , belirtilen kültüre özgü biçim bilgilerini ve biçimlendirme stilini kullanarak eşdeğerine dönüştürür ve dönüştürmenin başarılı olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.

TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime)

Belirtilen biçimi, kültüre özgü biçim bilgilerini ve stili kullanarak bir tarih ve saatin belirtilen span gösterimini eşdeğerine DateTime dönüştürür. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimle tam olarak eşleşmelidir. Yöntem, dönüştürmenin başarılı olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür.

TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime)

Tarih ve saatin belirtilen karakter aralığını eşdeğerine DateTime dönüştürür ve dönüştürmenin başarılı olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.

TryParseExact(String, String, IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime)

Belirtilen biçimi, kültüre özgü biçim bilgilerini ve stili kullanarak bir tarih ve saatin belirtilen dize gösterimini eşdeğerine DateTime dönüştürür. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimle tam olarak eşleşmelidir. Yöntem, dönüştürmenin başarılı olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür.

TryParseExact(String, String[], IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime)

Belirtilen biçim dizisini, kültüre özgü biçim bilgilerini ve stili kullanarak bir tarih ve saatin belirtilen dize gösterimini DateTime eşdeğerine dönüştürür. Dize gösteriminin biçimi, belirtilen biçimlerden en az biriyle tam olarak eşleşmelidir. Yöntem, dönüştürmenin başarılı olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür.

İşleçler

Addition(DateTime, TimeSpan)

Belirtilen tarih ve saate belirtilen zaman aralığını ekler ve yeni bir tarih ve saat verir.

Equality(DateTime, DateTime)

Belirtilen iki DateTime örneğinin eşit olup olmadığını belirler.

GreaterThan(DateTime, DateTime)

Belirtilen bir öğesinin, belirtilen DateTime başka bir DateTimedeğerinden sonra olup olmadığını belirler.

GreaterThanOrEqual(DateTime, DateTime)

Belirtilenlerden birinin, belirtilen DateTime başka bir ile aynı veya sonraki DateTimebir tarih ve saati temsil edip etmediğini belirler.

Inequality(DateTime, DateTime)

Belirtilen iki DateTime örneğinin eşit olup olmadığını belirler.

LessThan(DateTime, DateTime)

Belirtilen bir öğesinin, belirtilen DateTime başka bir DateTimedeğerinden önce olup olmadığını belirler.

LessThanOrEqual(DateTime, DateTime)

Belirtilenlerden birinin, belirtilen DateTime başka bir ile aynı veya daha önceki DateTimebir tarih ve saati temsil edip etmediğini belirler.

Subtraction(DateTime, DateTime)

Belirtilen tarih ve saati belirtilen başka bir tarih ve saatten çıkarır ve bir zaman aralığı döndürür.

Subtraction(DateTime, TimeSpan)

Belirtilen zaman aralığını belirtilen tarih ve saatten çıkarır ve yeni bir tarih ve saat döndürür.

Belirtik Arabirim Kullanımları

IComparable.CompareTo(Object)

Mevcut örneği aynı türdeki başka bir nesne ile karşılaştırır ve geçerli örneğin, diğer nesneyle aynı sıralama düzeni konumunda mı olduğunu, önünde mi olduğunu, yoksa arkasında mı olduğunu belirten bir tamsayı döndürür.

IConvertible.GetTypeCode()

Bu örneğin değerini TypeCode döndürür.

IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor. Bu yöntem kullanılmaya çalışılması bir InvalidCastExceptionoluşturur.

IConvertible.ToByte(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor. Bu yöntem kullanılmaya çalışılması bir InvalidCastExceptionoluşturur.

IConvertible.ToChar(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor. Bu yöntem kullanılmaya çalışılması bir InvalidCastExceptionoluşturur.

IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider)

Geçerli DateTime nesneyi döndürür.

IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor. Bu yöntem kullanılmaya çalışılması bir InvalidCastExceptionoluşturur.

IConvertible.ToDouble(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor. Bu yöntem kullanılmaya çalışılması bir InvalidCastExceptionoluşturur.

IConvertible.ToInt16(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor. Bu yöntem kullanılmaya çalışılması bir InvalidCastExceptionoluşturur.

IConvertible.ToInt32(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor. Bu yöntem kullanılmaya çalışılması bir InvalidCastExceptionoluşturur.

IConvertible.ToInt64(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor. Bu yöntem kullanılmaya çalışılması bir InvalidCastExceptionoluşturur.

IConvertible.ToSByte(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor. Bu yöntem kullanılmaya çalışılması bir InvalidCastExceptionoluşturur.

IConvertible.ToSingle(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor. Bu yöntem kullanılmaya çalışılması bir InvalidCastExceptionoluşturur.

IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider)

Geçerli DateTime nesneyi belirtilen türde bir nesneye dönüştürür.

IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor. Bu yöntem kullanılmaya çalışılması bir InvalidCastExceptionoluşturur.

IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor. Bu yöntem kullanılmaya çalışılması bir InvalidCastExceptionoluşturur.

IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor. Bu yöntem kullanılmaya çalışılması bir InvalidCastExceptionoluşturur.

ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Bir SerializationInfo nesneyi geçerli DateTime nesneyi seri hale getirmek için gereken verilerle doldurur.

Şunlara uygulanır

İş Parçacığı Güvenliği

Bu türün tüm üyeleri iş parçacığı güvenlidir. Örneğin durumunu değiştirmek için görüntülenen üyeler, gerçekte yeni değer ile başlatılan yeni bir örneği döndürür. Diğer türlerde olduğu gibi, bu türün örneğini içeren paylaşılan değişkenini okuma ve yazma, iş parçacığı güvenliğini sağlamak için bir kilit tarafından korunmalıdır.

Ayrıca bkz.