Share via


TimeZoneInfo.GetUtcOffset Yöntem

Tanım

Belirli bir tarih ve saat için bu saat dilimindeki saat ile Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) arasındaki uzaklığı veya farkı hesaplar.

Aşırı Yüklemeler

GetUtcOffset(DateTime)

Belirli bir tarih ve saat için bu saat dilimindeki saat ile Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) arasındaki uzaklığı veya farkı hesaplar.

GetUtcOffset(DateTimeOffset)

Belirli bir tarih ve saat için bu saat dilimindeki saat ile Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) arasındaki uzaklığı veya farkı hesaplar.

GetUtcOffset(DateTime)

Kaynak:
TimeZoneInfo.cs
Kaynak:
TimeZoneInfo.cs
Kaynak:
TimeZoneInfo.cs

Belirli bir tarih ve saat için bu saat dilimindeki saat ile Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) arasındaki uzaklığı veya farkı hesaplar.

public:
 TimeSpan GetUtcOffset(DateTime dateTime);
public TimeSpan GetUtcOffset (DateTime dateTime);
member this.GetUtcOffset : DateTime -> TimeSpan
Public Function GetUtcOffset (dateTime As DateTime) As TimeSpan

Parametreler

dateTime
DateTime

Uzaklığının belirleneceği tarih ve saat.

Döndürülenler

İki saat dilimi arasındaki saat farkını gösteren nesne.

Örnekler

Aşağıdaki örnekte yönteminin GetUtcOffset(DateTime) farklı saat dilimleriyle ve farklı özellik değerlerine sahip Kind tarih değerleriyle kullanımı gösterilmektedir.

using System;

[assembly:CLSCompliant(true)]
namespace TimeZoneInfoCode
{
  public class TimeOffsets
  {
   public static void Main()
   {
     TimeOffsets timeoff = new TimeOffsets();
     TimeZoneInfo cst = TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById("Central Standard Time");
  
     timeoff.ShowOffset(new DateTime(2006, 6, 12, 11, 0, 0), TimeZoneInfo.Local);
     timeoff.ShowOffset(new DateTime(2007, 11, 4, 1, 0, 0), TimeZoneInfo.Local);
     timeoff.ShowOffset(new DateTime(2006, 12, 10, 15, 0, 0), TimeZoneInfo.Local);
     timeoff.ShowOffset(new DateTime(2007, 3, 11, 2, 30, 0), TimeZoneInfo.Local);
     timeoff.ShowOffset(DateTime.UtcNow, TimeZoneInfo.Local);
     timeoff.ShowOffset(new DateTime(2006, 6, 12, 11, 0, 0), TimeZoneInfo.Utc);
     timeoff.ShowOffset(new DateTime(2007, 11, 4, 1, 0, 0), TimeZoneInfo.Utc);
     timeoff.ShowOffset(new DateTime(2006, 12, 10, 3, 0, 0), TimeZoneInfo.Utc);
     timeoff.ShowOffset(new DateTime(2007, 3, 11, 2, 30, 0), TimeZoneInfo.Utc);
     timeoff.ShowOffset(DateTime.Now, TimeZoneInfo.Utc);
     timeoff.ShowOffset(new DateTime(2006, 6, 12, 11, 0, 0), cst);
     timeoff.ShowOffset(new DateTime(2007, 11, 4, 1, 0, 0), cst);
     timeoff.ShowOffset(new DateTime(2006, 12, 10, 15, 0, 0), cst);
     timeoff.ShowOffset(new DateTime(2007, 3, 11, 2, 30, 0, 0), cst);
     timeoff.ShowOffset(new DateTime(2007, 11, 14, 00, 00, 00, DateTimeKind.Local), cst);
   }
   
   private void ShowOffset(DateTime time, TimeZoneInfo timeZone)
   {
     DateTime convertedTime = time; 
     TimeSpan offset;
     
     if (time.Kind == DateTimeKind.Local && ! timeZone.Equals(TimeZoneInfo.Local)) 
      convertedTime = TimeZoneInfo.ConvertTime(time, TimeZoneInfo.Local, timeZone);
     else if (time.Kind == DateTimeKind.Utc && ! timeZone.Equals(TimeZoneInfo.Utc)) 
      convertedTime = TimeZoneInfo.ConvertTime(time, TimeZoneInfo.Utc, timeZone);     
  
     offset = timeZone.GetUtcOffset(time);
     if (time == convertedTime)
     {
      Console.WriteLine("{0} {1} ", time, 
               timeZone.IsDaylightSavingTime(time) ? timeZone.DaylightName : timeZone.StandardName);
      Console.WriteLine("  It differs from UTC by {0} hours, {1} minutes.", 
                offset.Hours, 
                offset.Minutes);
     }
     else
     {
      Console.WriteLine("{0} {1} ", time, 
               time.Kind == DateTimeKind.Utc ? "UTC" : TimeZoneInfo.Local.Id);    
      Console.WriteLine("  converts to {0} {1}.", 
               convertedTime, 
               timeZone.Id);
      Console.WriteLine("  It differs from UTC by {0} hours, {1} minutes.", 
               offset.Hours, offset.Minutes); 
     }
     Console.WriteLine();                       
   }
  }
}
// The example produces the following output:
//
//    6/12/2006 11:00:00 AM Pacific Daylight Time 
//     It differs from UTC by -7 hours, 0 minutes.
//    
//    11/4/2007 1:00:00 AM Pacific Standard Time 
//     It differs from UTC by -8 hours, 0 minutes.
//    
//    12/10/2006 3:00:00 PM Pacific Standard Time 
//     It differs from UTC by -8 hours, 0 minutes.
//    
//    3/11/2007 2:30:00 AM Pacific Standard Time 
//     It differs from UTC by -8 hours, 0 minutes.
//    
//    2/2/2007 8:35:46 PM UTC 
//     converts to 2/2/2007 12:35:46 PM Pacific Standard Time.
//     It differs from UTC by -8 hours, 0 minutes.
//    
//    6/12/2006 11:00:00 AM UTC 
//     It differs from UTC by 0 hours, 0 minutes.
//    
//    11/4/2007 1:00:00 AM UTC 
//     It differs from UTC by 0 hours, 0 minutes.
//    
//    12/10/2006 3:00:00 AM UTC 
//     It differs from UTC by 0 hours, 0 minutes.
//    
//    3/11/2007 2:30:00 AM UTC 
//     It differs from UTC by 0 hours, 0 minutes.
//    
//    2/2/2007 12:35:46 PM Pacific Standard Time 
//     converts to 2/2/2007 8:35:46 PM UTC.
//     It differs from UTC by 0 hours, 0 minutes.
//    
//    6/12/2006 11:00:00 AM Central Daylight Time 
//     It differs from UTC by -5 hours, 0 minutes.
//    
//    11/4/2007 1:00:00 AM Central Standard Time 
//     It differs from UTC by -6 hours, 0 minutes.
//    
//    12/10/2006 3:00:00 PM Central Standard Time 
//     It differs from UTC by -6 hours, 0 minutes.
//    
//    3/11/2007 2:30:00 AM Central Standard Time 
//     It differs from UTC by -6 hours, 0 minutes.
//    
//    11/14/2007 12:00:00 AM Pacific Standard Time 
//     converts to 11/14/2007 2:00:00 AM Central Standard Time.
//     It differs from UTC by -6 hours, 0 minutes.
open System

let showOffset (time: DateTime) (timeZone: TimeZoneInfo) =
  let convertedTime = 
    match time.Kind with
    | DateTimeKind.Local when not (timeZone.Equals TimeZoneInfo.Local) ->
      TimeZoneInfo.ConvertTime(time, TimeZoneInfo.Local, timeZone)
    | DateTimeKind.Utc when not (timeZone.Equals TimeZoneInfo.Utc) -> 
      TimeZoneInfo.ConvertTime(time, TimeZoneInfo.Utc, timeZone)     
    | _ -> time

  let offset = timeZone.GetUtcOffset time
  if time = convertedTime then
    printfn $"{time} {if timeZone.IsDaylightSavingTime time then timeZone.DaylightName else timeZone.StandardName} "
    printfn $"  It differs from UTC by {offset.Hours} hours, {offset.Minutes} minutes."
  else
    printfn $"""{time} {if time.Kind = DateTimeKind.Utc then "UTC" else TimeZoneInfo.Local.Id} """    
    printfn $"  converts to {convertedTime} {timeZone.Id}." 
    printfn $"  It differs from UTC by {offset.Hours} hours, {offset.Minutes} minutes." 
  printfn ""                       

let cst = TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById "Central Standard Time"

showOffset (DateTime(2006, 6, 12, 11, 0, 0)) TimeZoneInfo.Local
showOffset (DateTime(2007, 11, 4, 1, 0, 0)) TimeZoneInfo.Local
showOffset (DateTime(2006, 12, 10, 15, 0, 0)) TimeZoneInfo.Local
showOffset (DateTime(2007, 3, 11, 2, 30, 0)) TimeZoneInfo.Local
showOffset DateTime.UtcNow TimeZoneInfo.Local
showOffset (DateTime(2006, 6, 12, 11, 0, 0)) TimeZoneInfo.Utc
showOffset (DateTime(2007, 11, 4, 1, 0, 0)) TimeZoneInfo.Utc
showOffset (DateTime(2006, 12, 10, 3, 0, 0)) TimeZoneInfo.Utc
showOffset (DateTime(2007, 3, 11, 2, 30, 0)) TimeZoneInfo.Utc
showOffset DateTime.Now TimeZoneInfo.Utc
showOffset (DateTime(2006, 6, 12, 11, 0, 0)) cst
showOffset (DateTime(2007, 11, 4, 1, 0, 0)) cst
showOffset (DateTime(2006, 12, 10, 15, 0, 0)) cst
showOffset (DateTime(2007, 3, 11, 2, 30, 0, 0)) cst
showOffset (DateTime(2007, 11, 14, 00, 00, 00, DateTimeKind.Local)) cst

// The example produces the following output:
//
//    6/12/2006 11:00:00 AM Pacific Daylight Time 
//     It differs from UTC by -7 hours, 0 minutes.
//    
//    11/4/2007 1:00:00 AM Pacific Standard Time 
//     It differs from UTC by -8 hours, 0 minutes.
//    
//    12/10/2006 3:00:00 PM Pacific Standard Time 
//     It differs from UTC by -8 hours, 0 minutes.
//    
//    3/11/2007 2:30:00 AM Pacific Standard Time 
//     It differs from UTC by -8 hours, 0 minutes.
//    
//    2/2/2007 8:35:46 PM UTC 
//     converts to 2/2/2007 12:35:46 PM Pacific Standard Time.
//     It differs from UTC by -8 hours, 0 minutes.
//    
//    6/12/2006 11:00:00 AM UTC 
//     It differs from UTC by 0 hours, 0 minutes.
//    
//    11/4/2007 1:00:00 AM UTC 
//     It differs from UTC by 0 hours, 0 minutes.
//    
//    12/10/2006 3:00:00 AM UTC 
//     It differs from UTC by 0 hours, 0 minutes.
//    
//    3/11/2007 2:30:00 AM UTC 
//     It differs from UTC by 0 hours, 0 minutes.
//    
//    2/2/2007 12:35:46 PM Pacific Standard Time 
//     converts to 2/2/2007 8:35:46 PM UTC.
//     It differs from UTC by 0 hours, 0 minutes.
//    
//    6/12/2006 11:00:00 AM Central Daylight Time 
//     It differs from UTC by -5 hours, 0 minutes.
//    
//    11/4/2007 1:00:00 AM Central Standard Time 
//     It differs from UTC by -6 hours, 0 minutes.
//    
//    12/10/2006 3:00:00 PM Central Standard Time 
//     It differs from UTC by -6 hours, 0 minutes.
//    
//    3/11/2007 2:30:00 AM Central Standard Time 
//     It differs from UTC by -6 hours, 0 minutes.
//    
//    11/14/2007 12:00:00 AM Pacific Standard Time 
//     converts to 11/14/2007 2:00:00 AM Central Standard Time.
//     It differs from UTC by -6 hours, 0 minutes.
Option Strict On

<Assembly: CLSCompliant(True)>
Module TimeOffsets
  Public Sub Main()
   Dim cst As TimeZoneInfo = TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById("Central Standard Time")

   ShowOffset(#6/12/2006 11:00AM#, TimeZoneInfo.Local)
   ShowOffset(#11/4/2007 1:00AM#, TimeZoneInfo.Local)
   ShowOffset(#12/10/2006 3:00PM#, TimeZoneInfo.Local)
   ShowOffset(#3/11/2007 2:30:00AM#, TimeZoneInfo.Local)
   ShowOffset(Date.UtcNow, TimeZoneInfo.Local)
   ShowOffset(#6/12/2006 11:00AM#, TimeZoneInfo.Utc)
   ShowOffset(#11/4/2007 1:00AM#, TimeZoneInfo.Utc)
   ShowOffset(#12/10/2006 3:00PM#, TimeZoneInfo.Utc)
   ShowOffset(#3/11/2007 2:30:00AM#, TimeZoneInfo.Utc)
   ShowOffset(Date.Now, TimeZoneInfo.Utc)
   ShowOffset(#6/12/2006 11:00AM#, cst)
   ShowOffset(#11/4/2007 1:00AM#, cst)
   ShowOffset(#12/10/2006 3:00PM#, cst)
   ShowOffset(#3/11/2007 2:30:00AM#, cst)
   ShowOffset(New Date(2007, 11, 14, 00, 00, 00, DateTimeKind.Local), cst)
  End Sub
  
  Private Sub ShowOffset(time As Date, timeZone As TimeZoneInfo)
   Dim convertedTime As Date = time 
   Dim offset As TimeSpan
   
   If time.Kind = DateTimeKind.Local And Not timeZone.Equals(TimeZoneInfo.Local) Then
     convertedTime = TimeZoneInfo.ConvertTime(time, TimeZoneInfo.Local, timeZone)
   ElseIf time.Kind = DateTimeKind.Utc And Not timeZone.Equals(TimeZoneInfo.Utc) Then
     convertedTime = TimeZoneInfo.ConvertTime(time, TimeZoneInfo.Utc, timeZone)     
   End If
   offset = timeZone.GetUtcOffset(time)
   If time = convertedTime Then
     Console.WriteLine("{0} {1} ", time, _
              IIf(timeZone.IsDaylightSavingTime(time), timeZone.DaylightName, timeZone.StandardName))
     Console.WriteLine("  It differs from UTC by {0} hours, {1} minutes.", _
              offset.Hours, _
              offset.Minutes)
   Else
     Console.WriteLine("{0} {1} ", time, _
              IIf(time.Kind = DateTimeKind.Utc, "UTC", TimeZoneInfo.Local.Id))    
     Console.WriteLine("  converts to {0} {1}.", _
              convertedTime, _
              timeZone.Id)
     Console.WriteLine("  It differs from UTC by {0} hours, {1} minutes.", _
              offset.Hours, offset.Minutes) 
    End If
    Console.WriteLine()                       
  End Sub
End Module
'
' The example produces the following output:
' 
'    6/12/2006 11:00:00 AM Pacific Daylight Time 
'     It differs from UTC by -7 hours, 0 minutes.
'    
'    11/4/2007 1:00:00 AM Pacific Standard Time 
'     It differs from UTC by -8 hours, 0 minutes.
'    
'    12/10/2006 3:00:00 PM Pacific Standard Time 
'     It differs from UTC by -8 hours, 0 minutes.
'    
'    3/11/2007 2:30:00 AM Pacific Standard Time 
'     It differs from UTC by -8 hours, 0 minutes.
'    
'    2/2/2007 8:35:46 PM UTC 
'     converts to 2/2/2007 12:35:46 PM Pacific Standard Time.
'     It differs from UTC by -8 hours, 0 minutes.
'    
'    6/12/2006 11:00:00 AM UTC 
'     It differs from UTC by 0 hours, 0 minutes.
'    
'    11/4/2007 1:00:00 AM UTC 
'     It differs from UTC by 0 hours, 0 minutes.
'    
'    12/10/2006 3:00:00 AM UTC 
'     It differs from UTC by 0 hours, 0 minutes.
'    
'    3/11/2007 2:30:00 AM UTC 
'     It differs from UTC by 0 hours, 0 minutes.
'    
'    2/2/2007 12:35:46 PM Pacific Standard Time 
'     converts to 2/2/2007 8:35:46 PM UTC.
'     It differs from UTC by 0 hours, 0 minutes.
'    
'    6/12/2006 11:00:00 AM Central Daylight Time 
'     It differs from UTC by -5 hours, 0 minutes.
'    
'    11/4/2007 1:00:00 AM Central Standard Time 
'     It differs from UTC by -6 hours, 0 minutes.
'    
'    12/10/2006 3:00:00 PM Central Standard Time 
'     It differs from UTC by -6 hours, 0 minutes.
'    
'    3/11/2007 2:30:00 AM Central Standard Time 
'     It differs from UTC by -6 hours, 0 minutes.
'    
'    11/14/2007 12:00:00 AM Pacific Standard Time 
'     converts to 11/14/2007 2:00:00 AM Central Standard Time.
'     It differs from UTC by -6 hours, 0 minutes.

Açıklamalar

Döndürülen zaman aralığı, ayarlama kurallarının geçerli saat dilimine uygulanmasından kaynaklanan farkları içerir. Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) ile saat diliminin standart saati arasındaki farkı döndüren özelliğinden BaseUtcOffset farklıdır ve bu nedenle ayarlama kurallarını dikkate almaz.

Parametrenin dateTimeKind özelliği saat dilimi nesnesine karşılık gelmiyorsa, bu yöntem bir sonuç döndürmeden önce gerekli dönüştürmeyi gerçekleştirir. Örneğin, özellik DateTimeKind.Local ancak saat dilimi nesnesi yerel saat dilimi değilse bu durum oluşabilirKind. Belirsizse dateTime veya dönüştürülen süre belirsizse, bu yöntem belirsiz saati standart saat olarak yorumlar. Geçersizse dateTime , bu yöntem UTC ile saat diliminin standart saati arasındaki farkı yansıtan bir TimeSpan nesne döndürür.

TimeZoneInfo.GetUtcOffset(DateTime) yöntemi, işlemde GetUtcOffset sınıfının yöntemine TimeZone benzer.

Ayrıca bkz.

Şunlara uygulanır

GetUtcOffset(DateTimeOffset)

Kaynak:
TimeZoneInfo.cs
Kaynak:
TimeZoneInfo.cs
Kaynak:
TimeZoneInfo.cs

Belirli bir tarih ve saat için bu saat dilimindeki saat ile Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) arasındaki uzaklığı veya farkı hesaplar.

public:
 TimeSpan GetUtcOffset(DateTimeOffset dateTimeOffset);
public TimeSpan GetUtcOffset (DateTimeOffset dateTimeOffset);
member this.GetUtcOffset : DateTimeOffset -> TimeSpan
Public Function GetUtcOffset (dateTimeOffset As DateTimeOffset) As TimeSpan

Parametreler

dateTimeOffset
DateTimeOffset

Uzaklığının belirleneceği tarih ve saat.

Döndürülenler

Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) ile geçerli saat dilimi arasındaki saat farkını gösteren nesne.

Açıklamalar

Döndürülen zaman aralığı, ayarlama kurallarının geçerli saat dilimine uygulanmasından kaynaklanan farkları içerir. Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) ile saat diliminin standart saati arasındaki farkı döndüren özelliğinden BaseUtcOffset farklıdır ve bu nedenle ayarlama kurallarını dikkate almaz.

Şunlara uygulanır