DoesNotReturnAttribute Sınıf

Tanım

Hiçbir koşulda döndürülmeyecek bir yöntemi belirtir.

public ref class DoesNotReturnAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Method, Inherited=false)]
public sealed class DoesNotReturnAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Method, Inherited=false)>]
type DoesNotReturnAttribute = class
    inherit Attribute
Public NotInheritable Class DoesNotReturnAttribute
Inherits Attribute
Devralma
DoesNotReturnAttribute
Öznitelikler

Açıklamalar

Daha fazla bilgi için C# kılavuzundaki Null atanabilir statik analiz bölümüne bakın.

Oluşturucular

DoesNotReturnAttribute()

DoesNotReturnAttribute sınıfının yeni bir örneğini başlatır.

Özellikler

TypeId

Türetilmiş bir sınıfta uygulandığında, bu Attributeiçin benzersiz bir tanımlayıcı alır.

(Devralındığı yer: Attribute)

Yöntemler

Equals(Object)

Bu örneğin belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür.

(Devralındığı yer: Attribute)
GetHashCode()

Bu örneğe ilişkin karma kodu döndürür.

(Devralındığı yer: Attribute)
GetType()

Type Geçerli örneğini alır.

(Devralındığı yer: Object)
IsDefaultAttribute()

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılındığında, bu örneğin değerinin türetilmiş sınıf için varsayılan değer olup olmadığını gösterir.

(Devralındığı yer: Attribute)
Match(Object)

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılındığında, bu örneğin belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.

(Devralındığı yer: Attribute)
MemberwiseClone()

Geçerli Objectöğesinin sığ bir kopyasını oluşturur.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.

(Devralındığı yer: Object)

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.