Aracılığıyla paylaş


Int32 Yapı

Tanım

32 bit imzalı tamsayıyı temsil eder.

public value class int : IComparable, IComparable<int>, IConvertible, IEquatable<int>, IFormattable
public value class int : IComparable, IComparable<int>, IConvertible, IEquatable<int>, ISpanFormattable
public value class int : IComparable<int>, IConvertible, IEquatable<int>, IParsable<int>, ISpanParsable<int>, System::Numerics::IAdditionOperators<int, int, int>, System::Numerics::IAdditiveIdentity<int, int>, System::Numerics::IBinaryInteger<int>, System::Numerics::IBinaryNumber<int>, System::Numerics::IBitwiseOperators<int, int, int>, System::Numerics::IComparisonOperators<int, int, bool>, System::Numerics::IDecrementOperators<int>, System::Numerics::IDivisionOperators<int, int, int>, System::Numerics::IEqualityOperators<int, int, bool>, System::Numerics::IIncrementOperators<int>, System::Numerics::IMinMaxValue<int>, System::Numerics::IModulusOperators<int, int, int>, System::Numerics::IMultiplicativeIdentity<int, int>, System::Numerics::IMultiplyOperators<int, int, int>, System::Numerics::INumber<int>, System::Numerics::INumberBase<int>, System::Numerics::IShiftOperators<int, int, int>, System::Numerics::ISignedNumber<int>, System::Numerics::ISubtractionOperators<int, int, int>, System::Numerics::IUnaryNegationOperators<int, int>, System::Numerics::IUnaryPlusOperators<int, int>
public value class int : IComparable<int>, IConvertible, IEquatable<int>, IParsable<int>, ISpanParsable<int>, IUtf8SpanParsable<int>, System::Numerics::IAdditionOperators<int, int, int>, System::Numerics::IAdditiveIdentity<int, int>, System::Numerics::IBinaryInteger<int>, System::Numerics::IBinaryNumber<int>, System::Numerics::IBitwiseOperators<int, int, int>, System::Numerics::IComparisonOperators<int, int, bool>, System::Numerics::IDecrementOperators<int>, System::Numerics::IDivisionOperators<int, int, int>, System::Numerics::IEqualityOperators<int, int, bool>, System::Numerics::IIncrementOperators<int>, System::Numerics::IMinMaxValue<int>, System::Numerics::IModulusOperators<int, int, int>, System::Numerics::IMultiplicativeIdentity<int, int>, System::Numerics::IMultiplyOperators<int, int, int>, System::Numerics::INumber<int>, System::Numerics::INumberBase<int>, System::Numerics::IShiftOperators<int, int, int>, System::Numerics::ISignedNumber<int>, System::Numerics::ISubtractionOperators<int, int, int>, System::Numerics::IUnaryNegationOperators<int, int>, System::Numerics::IUnaryPlusOperators<int, int>
public value class int : IComparable, IConvertible, IFormattable
public value class int : IComparable, IComparable<int>, IEquatable<int>, IFormattable
public struct Int32 : IComparable, IComparable<int>, IConvertible, IEquatable<int>, IFormattable
public readonly struct Int32 : IComparable, IComparable<int>, IConvertible, IEquatable<int>, IFormattable
public readonly struct Int32 : IComparable, IComparable<int>, IConvertible, IEquatable<int>, ISpanFormattable
public readonly struct Int32 : IComparable<int>, IConvertible, IEquatable<int>, IParsable<int>, ISpanParsable<int>, System.Numerics.IAdditionOperators<int,int,int>, System.Numerics.IAdditiveIdentity<int,int>, System.Numerics.IBinaryInteger<int>, System.Numerics.IBinaryNumber<int>, System.Numerics.IBitwiseOperators<int,int,int>, System.Numerics.IComparisonOperators<int,int,bool>, System.Numerics.IDecrementOperators<int>, System.Numerics.IDivisionOperators<int,int,int>, System.Numerics.IEqualityOperators<int,int,bool>, System.Numerics.IIncrementOperators<int>, System.Numerics.IMinMaxValue<int>, System.Numerics.IModulusOperators<int,int,int>, System.Numerics.IMultiplicativeIdentity<int,int>, System.Numerics.IMultiplyOperators<int,int,int>, System.Numerics.INumber<int>, System.Numerics.INumberBase<int>, System.Numerics.IShiftOperators<int,int,int>, System.Numerics.ISignedNumber<int>, System.Numerics.ISubtractionOperators<int,int,int>, System.Numerics.IUnaryNegationOperators<int,int>, System.Numerics.IUnaryPlusOperators<int,int>
public readonly struct Int32 : IComparable<int>, IConvertible, IEquatable<int>, IParsable<int>, ISpanParsable<int>, IUtf8SpanParsable<int>, System.Numerics.IAdditionOperators<int,int,int>, System.Numerics.IAdditiveIdentity<int,int>, System.Numerics.IBinaryInteger<int>, System.Numerics.IBinaryNumber<int>, System.Numerics.IBitwiseOperators<int,int,int>, System.Numerics.IComparisonOperators<int,int,bool>, System.Numerics.IDecrementOperators<int>, System.Numerics.IDivisionOperators<int,int,int>, System.Numerics.IEqualityOperators<int,int,bool>, System.Numerics.IIncrementOperators<int>, System.Numerics.IMinMaxValue<int>, System.Numerics.IModulusOperators<int,int,int>, System.Numerics.IMultiplicativeIdentity<int,int>, System.Numerics.IMultiplyOperators<int,int,int>, System.Numerics.INumber<int>, System.Numerics.INumberBase<int>, System.Numerics.IShiftOperators<int,int,int>, System.Numerics.ISignedNumber<int>, System.Numerics.ISubtractionOperators<int,int,int>, System.Numerics.IUnaryNegationOperators<int,int>, System.Numerics.IUnaryPlusOperators<int,int>
[System.Serializable]
public struct Int32 : IComparable, IConvertible, IFormattable
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public struct Int32 : IComparable, IComparable<int>, IConvertible, IEquatable<int>, IFormattable
public struct Int32 : IComparable, IComparable<int>, IEquatable<int>, IFormattable
type int = struct
  interface IConvertible
  interface IFormattable
type int = struct
  interface IConvertible
  interface ISpanFormattable
  interface IFormattable
type int = struct
  interface IConvertible
  interface IFormattable
  interface IParsable<int>
  interface ISpanFormattable
  interface ISpanParsable<int>
  interface IAdditionOperators<int, int, int>
  interface IAdditiveIdentity<int, int>
  interface IBinaryInteger<int>
  interface IBinaryNumber<int>
  interface IBitwiseOperators<int, int, int>
  interface IComparisonOperators<int, int, bool>
  interface IEqualityOperators<int, int, bool>
  interface IDecrementOperators<int>
  interface IDivisionOperators<int, int, int>
  interface IIncrementOperators<int>
  interface IModulusOperators<int, int, int>
  interface IMultiplicativeIdentity<int, int>
  interface IMultiplyOperators<int, int, int>
  interface INumber<int>
  interface INumberBase<int>
  interface ISubtractionOperators<int, int, int>
  interface IUnaryNegationOperators<int, int>
  interface IUnaryPlusOperators<int, int>
  interface IShiftOperators<int, int, int>
  interface IMinMaxValue<int>
  interface ISignedNumber<int>
type int = struct
  interface IConvertible
  interface IFormattable
  interface IParsable<int>
  interface ISpanFormattable
  interface ISpanParsable<int>
  interface IAdditionOperators<int, int, int>
  interface IAdditiveIdentity<int, int>
  interface IBinaryInteger<int>
  interface IBinaryNumber<int>
  interface IBitwiseOperators<int, int, int>
  interface IComparisonOperators<int, int, bool>
  interface IEqualityOperators<int, int, bool>
  interface IDecrementOperators<int>
  interface IDivisionOperators<int, int, int>
  interface IIncrementOperators<int>
  interface IModulusOperators<int, int, int>
  interface IMultiplicativeIdentity<int, int>
  interface IMultiplyOperators<int, int, int>
  interface INumber<int>
  interface INumberBase<int>
  interface ISubtractionOperators<int, int, int>
  interface IUnaryNegationOperators<int, int>
  interface IUnaryPlusOperators<int, int>
  interface IUtf8SpanFormattable
  interface IUtf8SpanParsable<int>
  interface IShiftOperators<int, int, int>
  interface IMinMaxValue<int>
  interface ISignedNumber<int>
type int = struct
  interface IConvertible
  interface IFormattable
  interface IParsable<int>
  interface ISpanFormattable
  interface ISpanParsable<int>
  interface IUtf8SpanFormattable
  interface IUtf8SpanParsable<int>
  interface IAdditionOperators<int, int, int>
  interface IAdditiveIdentity<int, int>
  interface IBinaryInteger<int>
  interface IBinaryNumber<int>
  interface IBitwiseOperators<int, int, int>
  interface IComparisonOperators<int, int, bool>
  interface IEqualityOperators<int, int, bool>
  interface IDecrementOperators<int>
  interface IDivisionOperators<int, int, int>
  interface IIncrementOperators<int>
  interface IModulusOperators<int, int, int>
  interface IMultiplicativeIdentity<int, int>
  interface IMultiplyOperators<int, int, int>
  interface INumber<int>
  interface INumberBase<int>
  interface ISubtractionOperators<int, int, int>
  interface IUnaryNegationOperators<int, int>
  interface IUnaryPlusOperators<int, int>
  interface IShiftOperators<int, int, int>
  interface IMinMaxValue<int>
  interface ISignedNumber<int>
[<System.Serializable>]
type int = struct
  interface IFormattable
  interface IConvertible
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type int = struct
  interface IFormattable
  interface IConvertible
type int = struct
  interface IFormattable
Public Structure Int32
Implements IComparable, IComparable(Of Integer), IConvertible, IEquatable(Of Integer), IFormattable
Public Structure Int32
Implements IComparable, IComparable(Of Integer), IConvertible, IEquatable(Of Integer), ISpanFormattable
Public Structure Int32
Implements IAdditionOperators(Of Integer, Integer, Integer), IAdditiveIdentity(Of Integer, Integer), IBinaryInteger(Of Integer), IBinaryNumber(Of Integer), IBitwiseOperators(Of Integer, Integer, Integer), IComparable(Of Integer), IComparisonOperators(Of Integer, Integer, Boolean), IConvertible, IDecrementOperators(Of Integer), IDivisionOperators(Of Integer, Integer, Integer), IEqualityOperators(Of Integer, Integer, Boolean), IEquatable(Of Integer), IIncrementOperators(Of Integer), IMinMaxValue(Of Integer), IModulusOperators(Of Integer, Integer, Integer), IMultiplicativeIdentity(Of Integer, Integer), IMultiplyOperators(Of Integer, Integer, Integer), INumber(Of Integer), INumberBase(Of Integer), IParsable(Of Integer), IShiftOperators(Of Integer, Integer, Integer), ISignedNumber(Of Integer), ISpanParsable(Of Integer), ISubtractionOperators(Of Integer, Integer, Integer), IUnaryNegationOperators(Of Integer, Integer), IUnaryPlusOperators(Of Integer, Integer)
Public Structure Int32
Implements IAdditionOperators(Of Integer, Integer, Integer), IAdditiveIdentity(Of Integer, Integer), IBinaryInteger(Of Integer), IBinaryNumber(Of Integer), IBitwiseOperators(Of Integer, Integer, Integer), IComparable(Of Integer), IComparisonOperators(Of Integer, Integer, Boolean), IConvertible, IDecrementOperators(Of Integer), IDivisionOperators(Of Integer, Integer, Integer), IEqualityOperators(Of Integer, Integer, Boolean), IEquatable(Of Integer), IIncrementOperators(Of Integer), IMinMaxValue(Of Integer), IModulusOperators(Of Integer, Integer, Integer), IMultiplicativeIdentity(Of Integer, Integer), IMultiplyOperators(Of Integer, Integer, Integer), INumber(Of Integer), INumberBase(Of Integer), IParsable(Of Integer), IShiftOperators(Of Integer, Integer, Integer), ISignedNumber(Of Integer), ISpanParsable(Of Integer), ISubtractionOperators(Of Integer, Integer, Integer), IUnaryNegationOperators(Of Integer, Integer), IUnaryPlusOperators(Of Integer, Integer), IUtf8SpanParsable(Of Integer)
Public Structure Int32
Implements IComparable, IConvertible, IFormattable
Public Structure Int32
Implements IComparable, IComparable(Of Integer), IEquatable(Of Integer), IFormattable
Devralma
Öznitelikler
Uygulamalar
IComparable IComparable<Int32> IConvertible IEquatable<Int32> IFormattable ISpanFormattable IComparable<TSelf> IEquatable<TSelf> IParsable<Int32> IParsable<TSelf> ISpanParsable<Int32> ISpanParsable<TSelf> IAdditionOperators<Int32,Int32,Int32> IAdditionOperators<TSelf,TSelf,TSelf> IAdditiveIdentity<Int32,Int32> IAdditiveIdentity<TSelf,TSelf> IBinaryInteger<Int32> IBinaryNumber<Int32> IBinaryNumber<TSelf> IBitwiseOperators<Int32,Int32,Int32> IBitwiseOperators<TSelf,TSelf,TSelf> IComparisonOperators<Int32,Int32,Boolean> IComparisonOperators<TSelf,TSelf,Boolean> IDecrementOperators<Int32> IDecrementOperators<TSelf> IDivisionOperators<Int32,Int32,Int32> IDivisionOperators<TSelf,TSelf,TSelf> IEqualityOperators<Int32,Int32,Boolean> IEqualityOperators<TSelf,TOther,TResult> IEqualityOperators<TSelf,TSelf,Boolean> IIncrementOperators<Int32> IIncrementOperators<TSelf> IMinMaxValue<Int32> IModulusOperators<Int32,Int32,Int32> IModulusOperators<TSelf,TSelf,TSelf> IMultiplicativeIdentity<Int32,Int32> IMultiplicativeIdentity<TSelf,TSelf> IMultiplyOperators<Int32,Int32,Int32> IMultiplyOperators<TSelf,TSelf,TSelf> INumber<Int32> INumber<TSelf> INumberBase<Int32> INumberBase<TSelf> IShiftOperators<Int32,Int32,Int32> IShiftOperators<TSelf,Int32,TSelf> ISignedNumber<Int32> ISubtractionOperators<Int32,Int32,Int32> ISubtractionOperators<TSelf,TSelf,TSelf> IUnaryNegationOperators<Int32,Int32> IUnaryNegationOperators<TSelf,TSelf> IUnaryPlusOperators<Int32,Int32> IUnaryPlusOperators<TSelf,TSelf> IUtf8SpanFormattable IUtf8SpanParsable<Int32> IUtf8SpanParsable<TSelf>

Açıklamalar

Bu API hakkında daha fazla bilgi için bkz . Int32 için ek API açıklamaları.

Alanlar

MaxValue

Bir Int32öğesinin mümkün olan en büyük değerini temsil eder. Bu alan sabittir.

MinValue

mümkün olan en küçük değerini Int32temsil eder. Bu alan sabittir.

Yöntemler

Abs(Int32)

Bir değerin mutlak değerini hesaplar.

Clamp(Int32, Int32, Int32)

Bir değeri kapsayıcı bir minimum ve maksimum değere kelepçeler.

CompareTo(Int32)

Bu örneği belirtilen 32 bit imzalı tamsayıyla karşılaştırır ve göreli değerlerinin bir göstergesini döndürür.

CompareTo(Object)

Bu örneği belirtilen nesne ile karşılaştırır ve göreli değerlerin bir göstergesini döndürür.

CopySign(Int32, Int32)

Bir değerin işaretini başka bir değerin işaretine kopyalar.

CreateChecked<TOther>(TOther)

Geçerli türün bir örneğini bir değerden oluşturur ve geçerli türün temsil edilebilir aralığının dışında kalan değerler için taşma özel durumu oluşturur.

CreateSaturating<TOther>(TOther)

Geçerli türün bir örneğini bir değerden oluşturur ve geçerli türün temsil edilebilir aralığının dışında kalan tüm değerleri doygunluğa getirir.

CreateTruncating<TOther>(TOther)

Geçerli türün bir örneğini bir değerden oluşturur ve geçerli türün temsil edilebilir aralığının dışında kalan değerleri keserek.

DivRem(Int32, Int32)

İki değerin bölümünü ve kalanını hesaplar.

Equals(Int32)

Bu örneğin belirtilen Int32 bir değere eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.

Equals(Object)

Bu örneğin, belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür.

GetHashCode()

Bu örneğe ilişkin karma kodu döndürür.

GetTypeCode()

değer türü Int32için değerini TypeCode döndürür.

IsEvenInteger(Int32)

Bir değerin çift tam sayı olup olmadığını belirler.

IsNegative(Int32)

Bir değerin negatif olup olmadığını belirler.

IsOddInteger(Int32)

Bir değerin tek integralli bir sayıyı temsil eder olup olmadığını belirler.

IsPositive(Int32)

Bir değerin pozitif olup olmadığını belirler.

IsPow2(Int32)

Bir değerin ikinin gücü olup olmadığını belirler.

LeadingZeroCount(Int32)

Bir değerdeki baştaki sıfırların sayısını hesaplar.

Log2(Int32)

Bir değerin log2'sini hesaplar.

Max(Int32, Int32)

İki değeri daha büyük olan işlemle karşılaştırır.

MaxMagnitude(Int32, Int32)

İki değeri daha büyük olan işlemle karşılaştırır.

Min(Int32, Int32)

daha küçük olan iki değeri işlemle karşılaştırır.

MinMagnitude(Int32, Int32)

daha küçük olan iki değeri işlemle karşılaştırır.

Parse(ReadOnlySpan<Byte>, IFormatProvider)

UTF-8 karakterlik bir aralığı bir değere ayrıştırıyor.

Parse(ReadOnlySpan<Byte>, NumberStyles, IFormatProvider)

UTF-8 karakterlik bir aralığı bir değere ayrıştırıyor.

Parse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider)

Bir karakter aralığını bir değere ayrıştırıyor.

Parse(ReadOnlySpan<Char>, NumberStyles, IFormatProvider)

Bir sayının belirtilen stil ve kültüre özgü biçimdeki span gösterimini 32 bit işaretli tamsayı eşdeğerine dönüştürür.

Parse(String)

Bir sayının dize gösterimini 32 bit işaretli tamsayı eşdeğerine dönüştürür.

Parse(String, IFormatProvider)

Belirtilen kültüre özgü biçimdeki bir sayının dize gösterimini 32 bit işaretli tamsayı eşdeğerine dönüştürür.

Parse(String, NumberStyles)

Belirtilen stildeki bir sayının dize gösterimini 32 bit işaretli tamsayı eşdeğerine dönüştürür.

Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider)

Belirtilen stilde ve kültüre özgü biçimdeki bir sayının dize gösterimini 32 bit imzalı tamsayı eşdeğerine dönüştürür.

PopCount(Int32)

Bir değerde ayarlanan bit sayısını hesaplar.

RotateLeft(Int32, Int32)

Belirli bir miktar tarafından bırakılan bir değeri döndürür.

RotateRight(Int32, Int32)

Değeri belirli bir miktarda sağa döndürür.

Sign(Int32)

Bir değerin işaretini hesaplar.

ToString()

Bu örneğin sayısal değerini eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.

ToString(IFormatProvider)

Bu örneğin sayısal değerini belirtilen kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.

ToString(String)

Bu örneğin sayısal değerini, belirtilen biçimi kullanarak eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.

ToString(String, IFormatProvider)

Bu örneğin sayısal değerini belirtilen biçim ve kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.

TrailingZeroCount(Int32)

Bir değerdeki sondaki sıfırların sayısını hesaplar.

TryFormat(Span<Byte>, Int32, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider)

Geçerli örneğin değerini UTF-8 olarak sağlanan bayt aralığına biçimlendirmeye çalışır.

TryFormat(Span<Char>, Int32, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider)

Geçerli tamsayı örneğinin değerini sağlanan karakter aralığına biçimlendirmeye çalışır.

TryParse(ReadOnlySpan<Byte>, IFormatProvider, Int32)

UTF-8 karakterlik bir aralığı bir değere ayrıştırmaya çalışır.

TryParse(ReadOnlySpan<Byte>, Int32)

Bir sayının dize gösterimini içeren UTF-8 karakter aralığını 32 bit imzalı tamsayı eşdeğerine dönüştürmeyi dener.

TryParse(ReadOnlySpan<Byte>, NumberStyles, IFormatProvider, Int32)

UTF-8 karakterlik bir aralığı bir değere ayrıştırmaya çalışır.

TryParse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, Int32)

Bir karakter aralığını bir değere ayrıştırmaya çalışır.

TryParse(ReadOnlySpan<Char>, Int32)

Bir sayının belirtilen stil ve kültüre özgü biçimdeki span gösterimini 32 bit imzalı tamsayı eşdeğerine dönüştürür. Dönüş değeri, dönüştürmenin başarılı olup olmadığını gösterir.

TryParse(ReadOnlySpan<Char>, NumberStyles, IFormatProvider, Int32)

Bir sayının belirtilen stil ve kültüre özgü biçimdeki span gösterimini 32 bit imzalı tamsayı eşdeğerine dönüştürür. Dönüş değeri, dönüştürmenin başarılı olup olmadığını gösterir.

TryParse(String, IFormatProvider, Int32)

Bir dizeyi bir değere ayrıştırmaya çalışır.

TryParse(String, Int32)

Bir sayının dize gösterimini 32 bit imzalı tamsayı eşdeğerine dönüştürür. Dönüş değeri, dönüştürmenin başarılı olup olmadığını gösterir.

TryParse(String, NumberStyles, IFormatProvider, Int32)

Belirtilen stilde ve kültüre özgü biçimdeki bir sayının dize gösterimini 32 bit imzalı tamsayı eşdeğerine dönüştürür. Dönüş değeri, dönüştürmenin başarılı olup olmadığını gösterir.

Belirtik Arabirim Kullanımları

IAdditionOperators<Int32,Int32,Int32>.Addition(Int32, Int32)

Toplamlarını hesaplamak için iki değeri bir araya ekler.

IAdditionOperators<Int32,Int32,Int32>.CheckedAddition(Int32, Int32)

Toplamlarını hesaplamak için iki değeri bir araya ekler.

IAdditiveIdentity<Int32,Int32>.AdditiveIdentity

Geçerli türün ek kimliğini alır.

IBinaryInteger<Int32>.GetByteCount()

öğesinin bir parçası TryWriteLittleEndian(Span<Byte>, Int32)olarak yazılacak bayt sayısını alır.

IBinaryInteger<Int32>.GetShortestBitLength()

En kısa ikinin geçerli değerin tamamlayıcı gösteriminin bit cinsinden uzunluğunu alır.

IBinaryInteger<Int32>.TryReadBigEndian(ReadOnlySpan<Byte>, Boolean, Int32)

32 bit imzalı tamsayıyı temsil eder.

IBinaryInteger<Int32>.TryReadLittleEndian(ReadOnlySpan<Byte>, Boolean, Int32)

32 bit imzalı tamsayıyı temsil eder.

IBinaryInteger<Int32>.TryWriteBigEndian(Span<Byte>, Int32)

Geçerli değeri büyük endian biçiminde belirli bir yayılmaya yazmaya çalışır.

IBinaryInteger<Int32>.TryWriteLittleEndian(Span<Byte>, Int32)

Küçük endian biçimindeki geçerli değeri belirli bir yayılmaya yazmaya çalışır.

IBinaryNumber<Int32>.AllBitsSet

Tüm bitlerin ayarlandığı ikili türün bir örneğini alır.

IBitwiseOperators<Int32,Int32,Int32>.BitwiseAnd(Int32, Int32)

İki değerin bit düzeyinde ve değerlerini hesaplar.

IBitwiseOperators<Int32,Int32,Int32>.BitwiseOr(Int32, Int32)

bit düzeyinde veya iki değeri hesaplar.

IBitwiseOperators<Int32,Int32,Int32>.ExclusiveOr(Int32, Int32)

İki değerin özel veya dışlayıcı değerini hesaplar.

IBitwiseOperators<Int32,Int32,Int32>.OnesComplement(Int32)

Belirli bir değerin bireyi tamamlayan gösterimini hesaplar.

IComparable.CompareTo(Object)

Bu örneği belirtilen nesne ile karşılaştırır ve göreli değerlerin bir göstergesini döndürür.

IComparisonOperators<Int32,Int32,Boolean>.GreaterThan(Int32, Int32)

Hangisinin daha büyük olduğunu belirlemek için iki değeri karşılaştırır.

IComparisonOperators<Int32,Int32,Boolean>.GreaterThanOrEqual(Int32, Int32)

Hangisinin daha büyük veya eşit olduğunu belirlemek için iki değeri karşılaştırır.

IComparisonOperators<Int32,Int32,Boolean>.LessThan(Int32, Int32)

Hangisinin daha az olduğunu belirlemek için iki değeri karşılaştırır.

IComparisonOperators<Int32,Int32,Boolean>.LessThanOrEqual(Int32, Int32)

Hangisinin daha az veya eşit olduğunu belirlemek için iki değeri karşılaştırır.

IConvertible.GetTypeCode()

değer türü Int32için değerini TypeCode döndürür.

IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToBoolean(IFormatProvider). .

IConvertible.ToByte(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToByte(IFormatProvider). .

IConvertible.ToChar(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToChar(IFormatProvider). .

IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider)

Bu dönüşüm desteklenmiyor. Bu yöntem kullanılmaya çalışılması bir InvalidCastExceptionoluşturur.

IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToDecimal(IFormatProvider). .

IConvertible.ToDouble(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToDouble(IFormatProvider). .

IConvertible.ToInt16(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToInt16(IFormatProvider). .

IConvertible.ToInt32(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToInt32(IFormatProvider). .

IConvertible.ToInt64(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToInt64(IFormatProvider). .

IConvertible.ToSByte(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToSByte(IFormatProvider). .

IConvertible.ToSingle(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToSingle(IFormatProvider). .

IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToType(Type, IFormatProvider). .

IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToUInt16(IFormatProvider). .

IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToUInt32(IFormatProvider). .

IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider)

Bu üyenin açıklaması için bkz ToUInt64(IFormatProvider). .

IDecrementOperators<Int32>.CheckedDecrement(Int32)

Değeri azaltma.

IDecrementOperators<Int32>.Decrement(Int32)

Değeri azaltma.

IDivisionOperators<Int32,Int32,Int32>.Division(Int32, Int32)

Bölümlerini hesaplamak için bir değeri diğerine böler.

IEqualityOperators<Int32,Int32,Boolean>.Equality(Int32, Int32)

Eşitliği belirlemek için iki değeri karşılaştırır.

IEqualityOperators<Int32,Int32,Boolean>.Inequality(Int32, Int32)

Eşitsizliği belirlemek için iki değeri karşılaştırır.

IIncrementOperators<Int32>.CheckedIncrement(Int32)

Bir değeri artırır.

IIncrementOperators<Int32>.Increment(Int32)

Bir değeri artırır.

IMinMaxValue<Int32>.MaxValue

Geçerli türün en büyük değerini alır.

IMinMaxValue<Int32>.MinValue

Geçerli türün en küçük değerini alır.

IModulusOperators<Int32,Int32,Int32>.Modulus(Int32, Int32)

Modüllerini veya kalan değerlerini hesaplamak için iki değeri birbirine böler.

IMultiplicativeIdentity<Int32,Int32>.MultiplicativeIdentity

Geçerli türün çarpımlı kimliğini alır.

IMultiplyOperators<Int32,Int32,Int32>.CheckedMultiply(Int32, Int32)

Çarpımlarını hesaplamak için iki değeri çarpar.

IMultiplyOperators<Int32,Int32,Int32>.Multiply(Int32, Int32)

Çarpımlarını hesaplamak için iki değeri çarpar.

INumber<Int32>.MaxNumber(Int32, Int32)

daha büyük olan ve giriş NaNise diğer değeri döndüren iki değeri ile karşılaştırır.

INumber<Int32>.MinNumber(Int32, Int32)

daha küçük olan ve giriş ise diğer değeri döndüren iki değeri hesapla karşılaştırır NaN.

INumberBase<Int32>.IsCanonical(Int32)

Bir değerin kurallı gösteriminde olup olmadığını belirler.

INumberBase<Int32>.IsComplexNumber(Int32)

Bir değerin karmaşık bir sayıyı temsil eder olup olmadığını belirler.

INumberBase<Int32>.IsFinite(Int32)

Bir değerin sınırlı olup olmadığını belirler.

INumberBase<Int32>.IsImaginaryNumber(Int32)

Bir değerin yalnızca sanal bir sayıyı temsil eder olup olmadığını belirler.

INumberBase<Int32>.IsInfinity(Int32)

Değerin sonsuz olup olmadığını belirler.

INumberBase<Int32>.IsInteger(Int32)

Bir değerin tam sayı olup olmadığını belirler.

INumberBase<Int32>.IsNaN(Int32)

Bir değerin NaN olup olmadığını belirler.

INumberBase<Int32>.IsNegativeInfinity(Int32)

Bir değerin negatif sonsuzluk olup olmadığını belirler.

INumberBase<Int32>.IsNormal(Int32)

Bir değerin normal olup olmadığını belirler.

INumberBase<Int32>.IsPositiveInfinity(Int32)

Bir değerin pozitif sonsuz olup olmadığını belirler.

INumberBase<Int32>.IsRealNumber(Int32)

Bir değerin gerçek bir sayıyı temsil ediyor olup olmadığını belirler.

INumberBase<Int32>.IsSubnormal(Int32)

Bir değerin normalin altında olup olmadığını belirler.

INumberBase<Int32>.IsZero(Int32)

Değerin sıfır olup olmadığını belirler.

INumberBase<Int32>.MaxMagnitudeNumber(Int32, Int32)

İki değeri, daha büyük bir büyüklüğe sahip olan ve giriş ise NaNdiğer değeri döndüren işlemle karşılaştırır.

INumberBase<Int32>.MinMagnitudeNumber(Int32, Int32)

daha az büyüklüğe sahip olan ve giriş NaNise diğer değeri döndüren işlemle iki değeri karşılaştırır.

INumberBase<Int32>.MultiplyAddEstimate(Int32, Int32, Int32)

32 bit imzalı tamsayıyı temsil eder.

INumberBase<Int32>.One

Türün değerini 1 alır.

INumberBase<Int32>.Radix

Türün radiksini veya tabanını alır.

INumberBase<Int32>.TryConvertFromChecked<TOther>(TOther, Int32)

32 bit imzalı tamsayıyı temsil eder.

INumberBase<Int32>.TryConvertFromSaturating<TOther>(TOther, Int32)

32 bit imzalı tamsayıyı temsil eder.

INumberBase<Int32>.TryConvertFromTruncating<TOther>(TOther, Int32)

32 bit imzalı tamsayıyı temsil eder.

INumberBase<Int32>.TryConvertToChecked<TOther>(Int32, TOther)

Geçerli türün bir örneğini başka bir türe dönüştürmeyi dener ve geçerli türün temsil edilebilir aralığının dışında kalan değerler için taşma özel durumu oluşturur.

INumberBase<Int32>.TryConvertToSaturating<TOther>(Int32, TOther)

Geçerli türün bir örneğini başka bir türe dönüştürmeyi dener ve geçerli türün temsil edilebilir aralığının dışında kalan tüm değerleri doygunluğa getirir.

INumberBase<Int32>.TryConvertToTruncating<TOther>(Int32, TOther)

Geçerli türün bir örneğini başka bir türe dönüştürmeyi dener ve geçerli türün temsil edilebilir aralığının dışında kalan tüm değerleri keser.

INumberBase<Int32>.Zero

Türün değerini 0 alır.

IShiftOperators<Int32,Int32,Int32>.LeftShift(Int32, Int32)

Değeri belirli bir miktar sola kaydırıyor.

IShiftOperators<Int32,Int32,Int32>.RightShift(Int32, Int32)

Değeri belirli bir tutara göre sağa kaydırıyor.

IShiftOperators<Int32,Int32,Int32>.UnsignedRightShift(Int32, Int32)

Değeri belirli bir tutara göre sağa kaydırıyor.

ISignedNumber<Int32>.NegativeOne

Türün değerini -1 alır.

ISubtractionOperators<Int32,Int32,Int32>.CheckedSubtraction(Int32, Int32)

Farklarını hesaplamak için iki değeri çıkarır.

ISubtractionOperators<Int32,Int32,Int32>.Subtraction(Int32, Int32)

Farklarını hesaplamak için iki değeri çıkarır.

IUnaryNegationOperators<Int32,Int32>.CheckedUnaryNegation(Int32)

Bir değerin denetlenen tekli olumsuzlamasını hesaplar.

IUnaryNegationOperators<Int32,Int32>.UnaryNegation(Int32)

Bir değerin tekli olumsuzlamasını hesaplar.

IUnaryPlusOperators<Int32,Int32>.UnaryPlus(Int32)

Bir değerin birli artısını hesaplar.

Şunlara uygulanır

İş Parçacığı Güvenliği

Bu türün tüm üyeleri iş parçacığı güvenlidir. Örneğin durumunu değiştirmek için görüntülenen üyeler, gerçekte yeni değer ile başlatılan yeni bir örneği döndürür. Diğer türlerde olduğu gibi, bu türün örneğini içeren paylaşılan değişkenini okuma ve yazma, iş parçacığı güvenliğini sağlamak için bir kilit tarafından korunmalıdır.

Ayrıca bkz.