FileInfo.Encrypt Yöntem

Tanım

Yalnızca dosyayı şifrelemek için kullanılan hesabın şifresini çözebilmesi için bir dosyayı şifreler.

public:
 void Encrypt();
[System.Runtime.Versioning.SupportedOSPlatform("windows")]
public void Encrypt ();
public void Encrypt ();
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public void Encrypt ();
[<System.Runtime.Versioning.SupportedOSPlatform("windows")>]
member this.Encrypt : unit -> unit
member this.Encrypt : unit -> unit
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
member this.Encrypt : unit -> unit
Public Sub Encrypt ()
Öznitelikler

Özel durumlar

Geçersiz bir sürücü belirtildi.

Geçerli FileInfo nesne tarafından açıklanan dosya bulunamadı.

Dosyayı açarken bir G/Ç hatası oluştu.

Dosya sistemi NTFS değil.

Geçerli işletim sistemi Microsoft Windows NT veya üzeri değildir.

Geçerli FileInfo nesne tarafından açıklanan dosya salt okunur.

-veya- Bu işlem geçerli platformda desteklenmiyor.

-veya- Çağıranın gerekli izni yok.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, bir dosyayı şifrelemek ve Decrypt ardından şifresini çözmek için yöntemini ve yöntemini kullanırEncrypt.

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::Security::AccessControl;


  static void Addencryption(String^ fileName)
{
  // Create a new FileInfo object.
  FileInfo^ fInfo = gcnew FileInfo(fileName);
  if (!fInfo->Exists)
  {
    fInfo->Create();
  }
  // Add encryption.
  fInfo->Encrypt();
  
}


  static void Removeencryption(String^ fileName)
{
//  Create a new FileInfo object.
  FileInfo^ fInfo = gcnew FileInfo(fileName);
  if (!fInfo->Exists)
  {
    fInfo->Create();
  }
  // Remove encryption.
  fInfo->Decrypt();
}

int main()
{
  try
  {
    String^ fileName = "c:\\MyTest.txt";
    Console::WriteLine("Encrypt " + fileName);

    // Encrypt the file.
   
    Addencryption(fileName);
    Console::WriteLine("Decrypt " + fileName);

    // Decrypt the file.
    Removeencryption(fileName);
    Console::WriteLine("Done");
   }
   catch (IOException^ ex)
   {
    Console::WriteLine(ex->Message);
   }
}
//This code produces output similar to the following; 
//results may vary based on the computer/file structure/etc.:
//
//Encrypt c:\MyTest.txt
//Decrypt c:\MyTest.txt
//Done
using System;
using System.IO;
using System.Security.AccessControl;

namespace FileSystemExample
{
  class FileExample
  {
    public static void Main()
    {
      try
      {
        string FileName = @"c:\MyTest.txt";

        Console.WriteLine("Encrypt " + FileName);

        // Encrypt the file.
        AddEncryption(FileName);

        Console.WriteLine("Decrypt " + FileName);

        // Decrypt the file.
        RemoveEncryption(FileName);

        Console.WriteLine("Done");
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine(e);
      }
    }

    public static void AddEncryption(string FileName)
    {
      // Create a new FileInfo object.
      FileInfo fInfo = new FileInfo(FileName);
      if (!fInfo.Exists)
      {
        //Create the file.
        fInfo.Create();
      }
      // Add encryption.
      fInfo.Encrypt();
    }

    public static void RemoveEncryption(string FileName)
    {
      // Create a new FileInfo object.
      FileInfo fInfo = new FileInfo(FileName);
      if (!fInfo.Exists)
      {
        //Create the file.
        fInfo.Create();
      }
      // Remove encryption.
      fInfo.Decrypt();
    }
  }
}

//This code produces output similar to the following;
//results may vary based on the computer/file structure/etc.:
//
//Encrypt c:\MyTest.txt
//Decrypt c:\MyTest.txt
//Done
Imports System.IO
Imports System.Security.AccessControlModule FileExample

  Sub Main()
    Try
      Dim FileName As String = "c:\MyTest.txt"

      Console.WriteLine("Encrypt " + FileName)

      ' Encrypt the file.
      AddEncryption(FileName)

      Console.WriteLine("Decrypt " + FileName)

      ' Decrypt the file.
      RemoveEncryption(FileName)

      Console.WriteLine("Done")
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine(e)
    End Try

  End Sub  Sub AddEncryption(ByVal FileName As String)
    ' Create a new FileInfo object.
    Dim fInfo As New FileInfo(FileName)
    If fInfo.Exists = False Then
      fInfo.Create()
    End If
    ' Add encryption.
    fInfo.Encrypt()

  End Sub  Sub RemoveEncryption(ByVal FileName As String)
    ' Create a new FileInfo object.
    Dim fInfo As New FileInfo(FileName)
    If fInfo.Exists = False Then
      fInfo.Create()
    End If
    ' Remove encryption.
    fInfo.Decrypt()

  End Sub
End Module
'This code produces output similar to the following; 
'results may vary based on the computer/file structure/etc.:
'
'Encrypt c:\MyTest.txt
'Decrypt c:\MyTest.txt
'Done

Açıklamalar

Encrypt yöntemi, yalnızca bu yöntemi çağırmak için kullanılan hesabın şifresini çözebilmesi için bir dosyayı şifrelemenize olanak tanır. Decrypt yöntemiyle Encrypt şifrelenmiş bir dosyanın şifresini çözmek için yöntemini kullanın.

Encrypt Hem yöntem hem Decrypt de yöntem, bilgisayarda yüklü şifreleme hizmeti sağlayıcısını (CSP) ve yöntemini çağıran işlemin dosya şifreleme anahtarlarını kullanır.

Geçerli dosya sistemi NTFS olarak biçimlendirilmeli ve geçerli işletim sistemi Microsoft Windows NT veya üzeri olmalıdır.

Şunlara uygulanır