FileSystemInfo.LinkTarget Özellik

Tanım

içinde FullNamebulunan bağlantının hedef yolunu veya null bu FileSystemInfo örnek bir bağlantıyı temsil etmiyorsa alır.

public:
 property System::String ^ LinkTarget { System::String ^ get(); };
public string? LinkTarget { get; }
member this.LinkTarget : string
Public ReadOnly Property LinkTarget As String

Özellik Değeri

String

içinde FullNamebulunan bağlantının hedef yolu veya null bu FileSystemInfo örnek bir bağlantıyı temsil etmiyorsa.

Açıklamalar

Sembolik bağlantılar ve birleşimler, bu API'nin çözümleyebileceği bağlantı türleridir.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.