CatchBlock Sınıf

Tanım

Try bloğundaki bir catch deyimini temsil eder.

public ref class CatchBlock sealed
public sealed class CatchBlock
type CatchBlock = class
Public NotInheritable Class CatchBlock
Devralma
CatchBlock

Açıklamalar

Catch yöntemleri bir CatchBlockoluşturmak için kullanılabilir.

Özellikler

Body

Catch bloğunun gövdesini alır.

Filter

Filtrenin gövdesini CatchBlock alır.

Test

Bu işleyicinin Exception yakaladığı türü alır.

Variable

Bu işleyici tarafından yakalanan nesneye Exception başvuru alır.

Yöntemler

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.

(Devralındığı yer: Object)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi işlevi görür.

(Devralındığı yer: Object)
GetType()

Type Geçerli örneğini alır.

(Devralındığı yer: Object)
MemberwiseClone()

Geçerli Objectöğesinin sığ bir kopyasını oluşturur.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Geçerli Objectöğesini temsil eden bir String döndürür.

Update(ParameterExpression, Expression, Expression)

Bunun gibi, ancak sağlanan alt öğeleri kullanarak yeni bir ifade oluşturur. Tüm alt öğeler aynıysa bu ifadeyi döndürür.

Şunlara uygulanır