Aracılığıyla paylaş


MemberBinding Sınıf

Tanım

Yeni oluşturulan nesnenin üyelerini başlatmak için kullanılan bağlamaları temsil eden sınıfların türetildiği temel sınıfı sağlar.

public ref class MemberBinding abstract
public abstract class MemberBinding
type MemberBinding = class
Public MustInherit Class MemberBinding
Devralma
MemberBinding
Türetilmiş

Oluşturucular

MemberBinding(MemberBindingType, MemberInfo)
Geçersiz.
Geçersiz.

MemberBinding sınıfının yeni bir örneğini başlatır.

Özellikler

BindingType

Temsil edilen bağlama türünü alır.

Member

Başlatılacak alanı veya özelliği alır.

Yöntemler

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.

(Devralındığı yer: Object)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi işlevi görür.

(Devralındığı yer: Object)
GetType()

Type Geçerli örneğini alır.

(Devralındığı yer: Object)
MemberwiseClone()

Geçerli Objectöğesinin sığ bir kopyasını oluşturur.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

öğesinin metinsel gösterimini MemberBindingdöndürür.

Şunlara uygulanır