MemberMemberBinding.Update(IEnumerable<MemberBinding>) Yöntem

Tanım

Bunun gibi, ancak sağlanan alt öğeleri kullanarak yeni bir ifade oluşturur. Tüm alt öğeler aynıysa bu ifadeyi döndürür.

public:
 System::Linq::Expressions::MemberMemberBinding ^ Update(System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Linq::Expressions::MemberBinding ^> ^ bindings);
public System.Linq.Expressions.MemberMemberBinding Update (System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Linq.Expressions.MemberBinding> bindings);
member this.Update : seq<System.Linq.Expressions.MemberBinding> -> System.Linq.Expressions.MemberMemberBinding
Public Function Update (bindings As IEnumerable(Of MemberBinding)) As MemberMemberBinding

Parametreler

bindings
IEnumerable<MemberBinding>

Sonucun Bindings özelliği.

Döndürülenler

MemberMemberBinding

Hiçbir alt öğe değiştirilmediyse bu ifade veya güncelleştirilmiş alt öğeleri içeren bir ifade.

Şunlara uygulanır