Aracılığıyla paylaş


System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp Ad Alanı

İletileri ve nesneleri uzak konumlara ve uzak konumlardan taşımak için TCP protokollerini kullanan kanalları içerir. Varsayılan olarak, TCP kanalları iletim için nesneleri ve yöntem çağrılarını ikili biçimde kodlar, ancak diğer kodlama ve kod çözme biçimlendirici havuzları bir kanalın yapılandırma özelliklerinde belirtilebilir. Ad alanının en önemli sınıflarından System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp biri sınıfıdır TcpChannel .

Sınıflar

TcpChannel

İletileri iletmek için TCP protokollerini kullanan bir kanal uygulaması sağlar.

TcpClientChannel

Uzak çağrılar için, iletileri iletmek için TCP protokollerini kullanan bir istemci kanalı uygular.

TcpServerChannel

İletileri iletmek için TCP protokollerini kullanan uzak çağrılar için bir sunucu kanalı uygular.

Açıklamalar

TcpChannel sınıfı sınıfını TcpClientChannel ve TcpServerChannel sınıfını birleştirir ve TCP protokolü kullanılarak hem ileti almak hem de göndermek için kullanılabilir.