Aracılığıyla paylaş


SecurityPermission.Union(IPermission) Yöntem

Tanım

Geçerli iznin ve belirtilen iznin birleşimi olan bir izin oluşturur.

public:
 override System::Security::IPermission ^ Union(System::Security::IPermission ^ target);
public override System.Security.IPermission Union (System.Security.IPermission target);
override this.Union : System.Security.IPermission -> System.Security.IPermission
Public Overrides Function Union (target As IPermission) As IPermission

Parametreler

target
IPermission

Geçerli izinle birleştirme izni. Geçerli izinle aynı türde olmalıdır.

Döndürülenler

Geçerli iznin ve belirtilen iznin birleşimini temsil eden yeni bir izin.

Özel durumlar

target parametresi geçerli null izinle aynı türde değil ve değil.

Açıklamalar

çağrısının Union sonucu, hem geçerli izin hem de belirtilen izin tarafından temsil edilen tüm işlemleri temsil eden bir izindir. her iki izni de geçen tüm talepler birleşimlerini geçirir.

Şunlara uygulanır