Share via


SecurityException.Url Özellik

Tanım

Özel duruma neden olan derlemenin URL'sini alır veya ayarlar.

public:
 property System::String ^ Url { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string? Url { get; set; }
public string Url { get; set; }
member this.Url : string with get, set
Public Property Url As String

Özellik Değeri

Derlemenin konumunu tanımlayan bir URL.

Şunlara uygulanır