String.Empty Alan

Tanım

Boş dizeyi temsil eder. Bu alan salt okunur durumdadır.

public: static initonly System::String ^ Empty;
public static readonly string Empty;
 staticval mutable Empty : string
Public Shared ReadOnly Empty As String 

Alan Değeri

Açıklamalar

Bu alanın değeri sıfır uzunluklu "" dizesidir.

Uygulama kodunda, bu alan en yaygın olarak atamalarda boş bir dizeye bir dize değişkeni başlatmak için kullanılır. Bir dizenin değerinin veya nullString.Emptyolup olmadığını test etmek için yöntemini kullanın IsNullOrEmpty .

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.