ControlAdapter.Device Özellik

Tanım

İstekle ilişkili cihaz özellikleri nesnesini döndürür. Bu, API artık kullanılmıyor. Mobil uygulamalar geliştirme hakkında daha fazla ASP.NET için bkz. Mobile Apps & Siteleri ile ASP.NET.

public:
 virtual property System::Web::Mobile::MobileCapabilities ^ Device { System::Web::Mobile::MobileCapabilities ^ get(); };
public virtual System.Web.Mobile.MobileCapabilities Device { get; }
member this.Device : System.Web.Mobile.MobileCapabilities
Public Overridable ReadOnly Property Device As MobileCapabilities

Özellik Değeri

MobileCapabilities

İstekle ilişkili cihaz özellikleri nesnesi.

Açıklamalar

Bu özellik kolaylık sağlamak için sağlanır ve gibi bir kullanarak tarayıcıyı HttpRequest çağırmaya Browser eşdeğerdir.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.