WorkflowRuntimeEventArgs.IsStarted Özellik

Tanım

İş akışı çalışma zamanı altyapısının çalışıp çalışmadığını gösteren bir değer alır.

public:
 property bool IsStarted { bool get(); };
public bool IsStarted { get; }
member this.IsStarted : bool
Public ReadOnly Property IsStarted As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true iş akışı çalışma zamanı altyapısı çalışıyorsa; aksi takdirde , false.

Açıklamalar

IsStartedolay içinWorkflowRuntime.Started, false ise olay için WorkflowRuntime.Stopped olacaktırtrue.

Şunlara uygulanır