C# Derleyici Hataları

Bazı C# derleyici hataları, hatanın neden oluşturulduğunu ve bazı durumlarda hatanın nasıl düzeltileceğini açıklayan ilgili konulara sahiptir. Belirli bir hata iletisi için yardım sağlanıp sağlanmadığını görmek için aşağıdaki adımlardan birini kullanın.

  • Visual Studio kullanıyorsanız, Çıkış Penceresi'nde hata numarasını (örneğin, CS0029) seçin ve ardından F1 tuşunu seçin.
  • İçindekiler tablosundaki Başlığa göre filtrele kutusuna hata numarasını yazın.

Bu adımlardan hiçbiri hatanızla ilgili bilgilere yol açmazsa, bu sayfanın sonuna gidin ve hatanın numarasını veya metnini içeren geri bildirim gönderin.

C# dilinde hata ve uyarı seçeneklerini yapılandırma hakkında bilgi için bkz. C# derleyici seçenekleri veya derleme sayfası, Project Tasarımcısı (C#) Visual Studio.

Not

Bilgisayarınız, aşağıdaki yönergelerde yer alan Visual Studio kullanıcı arabirimi öğelerinden bazıları için farklı adlar veya konumlar gösterebilir. Sahip olduğunuz Visual Studio sürümü ve kullandığınız ayarlar bu öğeleri belirler. Daha fazla bilgi için bkz. IDE'yi kişiselleştirme.

Ayrıca bkz.