when (C# başvurusu)

Aşağıdaki bağlamlarda bir filtre koşulu belirtmek için bağlamsal anahtar sözcüğünü kullanırsınız when :

whendeyiminde catch

anahtar when sözcüğü, işleyicinin belirli bir catch özel durumun yürütülmesi için doğru olması gereken bir koşul belirtmek üzere bir deyimde kullanılabilir. Söz dizimi şu şekildedir:

catch (ExceptionType [e]) when (expr)

burada ifade , Boole değeri olarak değerlendirilen bir ifadedir. döndürürse true, özel durum işleyicisi yürütülür; değilse falseyürütülür.

Aşağıdaki örnek, özel durum iletisinin when metnine bağlı olarak için HttpRequestException işleyicileri koşullu olarak yürütmek için anahtar sözcüğünü kullanır.

using System;
using System.Net.Http;
using System.Threading.Tasks;

class Program
{
  static void Main()
  {
    Console.WriteLine(MakeRequest().Result);
  }

  public static async Task<string> MakeRequest()
  {
    var client = new HttpClient();
    var streamTask = client.GetStringAsync("https://localHost:10000");
    try
    {
      var responseText = await streamTask;
      return responseText;
    }
    catch (HttpRequestException e) when (e.Message.Contains("301"))
    {
      return "Site Moved";
    }
    catch (HttpRequestException e) when (e.Message.Contains("404"))
    {
      return "Page Not Found";
    }
    catch (HttpRequestException e)
    {
      return e.Message;
    }
  }
}

Ayrıca bkz.