Veri saklama ilkesini değiştirme

Önemli

Microsoft Fabric şu anda ÖNİzLEME aşamasındadır. Bu bilgiler, yayımlanmadan önce önemli ölçüde değiştirilebilen bir yayın öncesi ürünle ilgilidir. Microsoft, burada sağlanan bilgilerle ilgili olarak açık veya zımni hiçbir garanti vermez.

Bekletme ilkesi, tablolardan veya gerçekleştirilmiş görünümlerden verileri otomatik olarak kaldıran mekanizmayı denetler. Sürekli olarak tabloya akan ve yaşı temel alan verileri kaldırmak yararlı olur. Örneğin, ilke, iki hafta sonra ilgi çekici hale gelebilecek tanılama olaylarını tutan bir tablo için kullanılabilir. Varsayılan veri saklama ilkesi 36.500 gündür.

Daha fazla bilgi için bkz . Bekletme ilkesi.

Ön koşullar

Veri saklama ilkesini değiştirme

  1. KQL veritabanınıza göz atın veVeri saklama ilkesiniyönetin>

    KQL veritabanında yönet sekmesini gösteren ekran görüntüsü.

  2. Bir zaman aralığı girin ve Bitti'yi seçin. Varsayılan olarak, verileriniz 36.500 gün boyunca depolanır.

    Varsayılan değer içeren veri saklama ilkesi bölmesinin ekran görüntüsü.