Aracılığıyla paylaş


Etkileşimli ve arka plan işlemleri

Power BI, işlemleri etkileşimli ve arka plan olmak üzere iki türe ayırır. Bu makalede bu işlemler listelenir ve aralarındaki fark açıklanır.

Etkileşimli işlemler

Rapor görselleri tarafından oluşturulan veri modeli sorguları gibi kullanıcı kullanıcı etkileşimleri tarafından tetiklenebilen isteğe bağlı istekler ve işlemler etkileşimli işlemler olarak sınıflandırılır. Bunlar genellikle kullanıcı arabirimiyle kullanıcı etkileşimleri tarafından tetikler. Örneğin, kullanıcı bir raporu açtığında veya Power BI raporundaki dilimleyiciye tıkladığında etkileşimli bir işlem tetikleniyor. Etkileşimli işlemler, örneğin SQL Server Management Studio (SSMS) veya DAX sorgusu çalıştırmak için özel bir uygulama kullanılırken kullanıcı arabirimiyle etkileşim kurulmadan da tetiklenebilir.

Arka plan işlemleri

Anlam modeli veya veri akışı yenilemeleri gibi daha uzun süre çalışan işlemler arka plan işlemleri olarak sınıflandırılır. Bunlar bir kullanıcı tarafından el ile veya kullanıcı etkileşimi olmadan otomatik olarak tetiklenebilir. Arka plan işlemleri zamanlanmış yenilemeleri, etkileşimli yenilemeleri, REST tabanlı yenilemeleri, XMLA tabanlı yenileme işlemlerini ve rapor aboneliklerini içerir. Kullanıcıların bu işlemlerin bitmesini beklemeleri beklenmez. Bunun yerine, işlemlerin durumunu denetlemek için daha sonra geri gelebilirler.

İşlem listesi

Aşağıdaki tabloda Power BI işlemleri listelenmiştir. Her işlem için kısa bir açıklama sağlar ve işlemin türünü tanımlar.

Operasyon Açıklama İş Yükü Tür
Yapay zeka (AI) Yapay zeka işlevi değerlendirmesi AI Background
Arka plan sorgusu Kutucukları yenileme sorguları Anlamsal modeller Background
Veri Akışı DirectQuery Verileri anlamsal modele aktarmaya gerek kalmadan doğrudan veri akışına Bağlan Veri akışları Etkileşimli
Veri akışı yenileme Hizmet tarafından veya REST API'leri ile gerçekleştirilen isteğe bağlı veya zamanlanmış arka plan veri akışı yenilemesi Veri akışları Background
semantik model isteğe bağlı yenileme Hizmet, REST API'leri veya genel XMLA uç noktaları kullanılarak kullanıcı tarafından başlatılan arka plan anlam modeli yenilemesi Anlamsal modeller Background
Anlam modeli zamanlanmış yenileme Hizmet, REST API'leri veya genel XMLA uç noktaları tarafından gerçekleştirilen zamanlanmış arka plan anlam modeli yenilemesi Anlamsal modeller Background
Tam rapor e-posta aboneliği E-posta aboneliğine eklenmiş bir Power BI raporunun tamamının PDF veya PowerPoint kopyası Rapor Background
Etkileşimli Sorgu İsteğe bağlı veri isteği tarafından başlatılan sorgular. Örneğin, raporu açarken modeli yükleme, raporla kullanıcı etkileşimi, Power BI raporu dışarı aktarma veya işlemeden önce veri kümesini sorgulama. Anlamsal modeller Etkileşimli
PublicApiExport Raporu dosyaYA aktar REST API'siyle dışarı aktarılan bir Power BI raporu Rapor Background
İşleme Sayfalandırılmış raporu DOSYA REST API'sine aktar ile dışarı aktarılan Power BI sayfalandırılmış raporu Sayfalandırılmış rapor Background
İşleme Power BI hizmeti'de görüntülenen bir Power BI sayfalandırılmış raporu Sayfalandırılmış rapor Etkileşimli
Web modelleme okuması Anlam modeli web modelleme kullanıcı deneyiminde veri modeli okuma işlemi Anlamsal modeller Etkileşimli
Web modelleme yazma Anlam modeli web modelleme kullanıcı deneyiminde veri modeli yazma işlemi Anlamsal modeller Etkileşimli
Sanal Ağ Veri Ağ Geçidi Çalışma Süresi Sanal ağ veri ağ geçidi üzerinden çalıştırılacak sorgu
  • Veri Akışları 2. Nesil
  • Sayfa numaralı raporlar
  • Anlamsal modeller
  • Etkileşimli
  • arka plan
  • XMLA okuma Sorgular ve bulmalar için kullanıcı tarafından başlatılan XMLA okuma işlemleri Anlamsal modeller Etkileşimli
    XMLA yazma Modeli değiştiren arka plan XMLA yazma işlemi Anlamsal modeller Background