Aracılığıyla paylaş


DateValue, TimeValue ve DateTimeValue işlevleri

Şunlar için geçerlidir: Tuval uygulamaları Masaüstü akışları Model temelli uygulamalar Power Pages Power Platform CLI

Bir dizedeki tarihi, saati veya her ikisini birden tarih/saat değerine dönüştürür.

Açıklama

 • DateValue işlevi bir tarih dizesini ("10/01/2014" gibi) bir tarih/saat değerine dönüştürür.

 • TimeValue işlevi bir saat dizesini ("12:15" gibi) bir tarih/saat değerine dönüştürür.

 • DateTimeValue işlevi bir tarih ve saat dizesini ("10 Ocak 2013 12:13" gibi) bir tarih/saat değerine dönüştürür.

DateValue işlevi tarih dizesindeki saat bilgilerini yok sayarken TimeValue işlevi de saat dizesindeki tarih bilgilerini yok sayar.

Not

DateValue, TimeValue, and DateTimeValue işlevleri varsayılan olarak geçerli kullanıcı ayarlarındaki dili kullanır. Dizelerin düzgün yorumlandığından emin olmak için bunu geçersiz kılabilirsiniz. Örneğin, "10/1/1920" ifadesi en ayarında 1 Ekim, fr ayarında ise 10 Ocak olarak yorumlanır.

Tarihlerin şu biçimlerden birinde olması gerekir:

 • AA/GG/YYYY veya AA-GG-YYYY
 • GG/AA/YYYY veya GG-AA-YYYY
 • YYYY/AA/GG veya YYYY-AA-GG
 • AA/GG/YY ya da AA-GG-YY
 • GG/AA/YY ya da GG-AA-YY
 • GG Ay YYYY
 • Ay GG, YYYY

Sayısal tarih, ay ve yıl bileşenlerinden dönüştürme için, Date bölümünü okuyun.
Sayısal saat, dakika ve saniye bileşenlerden dönüştürme için Time bölümünü okuyun.

Daha fazla bilgi için şu bölümleri okuyun:

Sözdizimi

DateValue( Dize [, Dil ])
DateTimeValue( Dize [, Dil ])
TimeValue( Dize [, Dil ])

 • Dize: Gerekli. Tarih, saat veya tarih ve saat değerinin birleşimini içeren bir metin dizesi.
 • Dil - İsteğe bağlı. Language işlevindeki ilk iki karakter ile döndürülen dil dizesi. Bu değer sağlanmadığında geçerli kullanıcı ayarlarındaki dil kullanılır.

DateValue( Türü Belirtilmemiş )
DateTimeValue( Türü Belirtilmemiş )
TimeValue( Türü Belirtilmemiş )

 • Türü belirtilmemiş - Gerekli. Tarih veya saati belirten Türü belirtilmemiş nesne. Kabul edilebilir değerler, türü belirtilmemiş sağlayıcıya bağlıdır. Türü belirtilmemiş nesnenin JSON için ISO 8601 formatında tarih ve saat içeren JSON dizesi olması beklenir. Diğer biçimlerdeki tarihler veya saatler hata döndürür. Bu gibi değerleri önce Metin, sonra tarih veya saate dönüştürebilirsiniz. Dış sistemlerle iletişim kurarken zaman dilimleri ve yerel ayarlara bağlı biçimlerin dikkate alınması gerektiğini unutmayın.

Örnekler

DateValue

Startdate adlı bir metin girişi denetimine 10/11/2014 yazıp bir etiketin Text özelliğini şu formüllere ayarlarsanız:

 • Kullanıcının yerel ayarındaki bir dizeden bir tarih dönüştürün ve sonucu uzun tarih olarak gösterin.

  Text( DateValue( Startdate.Text ), DateTimeFormat.LongDate )
  

  en yerel ayarına ayarlanan cihaz etiketi 11 Ekim 2014, Cumartesi olarak gösterir.

  Not

  DateTimeFormat sabit listesiyle çeşitli seçenekleri kullanabilirsiniz. Seçeneklerin listesini görüntülemek için, formül çubuğunda bir nokta (.) işaretinden sonra parametreyi yazın veya Text işlevi referansına bakın.

 • Fransızca yerel ayarındaki bir dizeden bir tarih dönüştürün ve sonucu uzun tarih olarak gösterin. Bu örnekte, aylar ve ayın günleri İngilizce'den farklı olarak yorumlanır.

  Text( DateValue( Startdate.Text, "fr" ), DateTimeFormat.LongDate )
  

  en yerel ayarına ayarlanan cihaz etiketi 10 Kasım 2014, Pazartesi olarak gösterir.

Bunun yerine 20 Ekim 2014 yazarsanız:

 • Kullanıcının yerel ayarındaki bir dizeden bir tarih dönüştürün ve gün cinsinden iki gün arasındaki farkı hesaplayın

  DateDiff( DateValue( Startdate.Text ), Today() )
  

  en yerel ayarına ayarlanan cihaz etiketi 9 olarak gösterir ve 11 Ekim ile 20 Ekim arasındaki gün sayısını belirtir. DateDiff işlevi farkı ay, çeyrek yıl veya yıl cinsinden de gösterebilir.

DateTimeValue

Start adlı bir metin girişi denetimine 10/11/2014 1:50:24.765 PM yazıp etiketin Text özelliğini şu formül olarak ayarladıysanız:

 • Geçerli yerel ayarda hem tarih hem de saat dizesini dönüştürün.

  Text( DateTimeValue( Start.Text ), DateTimeFormat.LongDateTime )
  

  en yerel ayarına ayarlanan cihaz etiketi 11 Ekim 2014, Cumartesi 1:50:24 PM olarak gösterir.

  Not

  DateTimeFormat sabit listesiyle çeşitli seçenekleri kullanabilirsiniz. Seçeneklerin listesini görüntülemek için, formül çubuğunda bir nokta (.) işaretinden sonra parametreyi yazın veya Text işlevi referansına bakın.

 • Fransızca yerel ayarında hem tarih hem de saat dizesini dönüştürün. Ay ve ayın günü farklı şekilde yorumlanır.

  Text( DateTimeValue( Start.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDateTime )
  

  en yerel ayarına ayarlanan cihaz etiketi 10 Kasım 2014, Pazartesi 1:50:24 PM olarak gösterir.

 • Kullanıcının yerel ayarındaki tarih ve saat dizesini dönüştürün ve sonucu kesirli saniye ile görüntüleyin.

  Text( DateTimeValue( Start.Text ), "dddd, mmmm dd, yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM" )
  

  en yerel ayarına ayarlanan cihaz etiketi 11 Ekim 2014, Cumartesi 01:50:24.765 PM olarak gösterir.

  Alternatif olarak, hh:mm:ss.f veya hh:mm:ss.ff parametresini kullanıp saati en yakın saniyenin onda veya yüzde birine yuvarlayabilirsiniz.

TimeValue

Bir metin girişi denetimini FinishedAt olarak adlandırıp bir etiketin Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:

If( TimeValue( FinishedAt.Text ) < TimeValue( "5:00:00.000 PM" ),
  "You made it!",
  "Too late!"
)
 • FinishedAt denetimine 4:59:59.999 PM yazarsanız etikette "Başardın!" ifadesi gösterilir
 • FinishedAt denetimine 5:00:00.000 PM yazarsanız etikette "Çok geç!" ifadesi gösterilir